News

PANTHEON X

Entries for 'gabriellaj'


03
Brza nadogradnja 796 - Zaštićeni račun 75%

Izašla je brza nadogradnja 796 Zaštićeni račun

75% koja ispravlja u PM/Računi postotak​ na Zaštičeni račun od 66,67% na 75%.

Ukoliko je na zaštićeni račun bio upisan drugi postotak,

podatak se mora ručni ispraviti na 75%.

Brza nadogradnja uključuje i funkcionalnost kontrole na Neto iznos plaće ako je veći ili manji od 2/3 neto prosječne plaće.

 

Brza nadogradnja može se pokrenuti od verzije 10.0.0.00.

20
Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.6.10

Izašla je nova verzija programa PANTHEON 10.0.6.10.

Popis novosti pogledajte na link.

24
Brza nadogradnja 761 - Putni nalog-prikaz na JOPPD

Izašla je brza nadogradnja 761 Način prikazivanja 

dnevnice​ i kilometraže ​na JOPPD obrascu

koja omogućuje da se na JOPPD pod oznakom 17 prikazuju dnevnica i kilometraža. 

Ukoliko na putnom nalogu nemamo dnevnicu, nego samo kilometražu,

ista se ne JOPPD obrascu prikazuje sa oznakom 18.

 

Brza nadogradnja može se pokrenuti od verzije 10.0.5.0.

03
Autorski honorar

Ako se na vrsti zarade za autorski honorar koristi tip zarade 

U Drugi osobni primici

 i opciju Neto, ukoliko se ispravno ne preračunava 

Neto iznos u Bruto, u Formuli za izračun olakšice doprinosa

 mora se koristiti varijabla #Inv00# umjesto​ varijable #PRZnesek#.

Ukoliko se ispravno ne obračunava porezna osnovica, na vrsti dokumenta treba označiti Uvaži doprinose u olakšicu poreza na dohodak.

10
Zakonske promjene za 2017.  - modul Kadrovi

Sa datumom 01.01.2017., stupaju na snagu novi 

zakoni koji propisuju način obračuna plaće.

Izmjene se odnose na obračun poreza na dohodak,

faktori osobnog odbitka i obračun doprinosa IZ i NA plaću za isplate drugog dohotka.

Detaljne upute za PA se nalaze u prilogu: Zakonske promjene_upute.

13
Brza nadogradnja 707-SEPA za Konačni obračun

Izašla je brza nadogradnja 707-SEPA za Konačni obračun 

koja ispravlja kreiranje platnih naloga na panelu SEPA iz pripreme obračuna plaće. 

Brza nadogradnja ispravlja:

  • kreiranje platnih naloga za djelatnike koji u pripremi obračuna plaće nemaju isplatu​ plaće zbog bolovanja na teret HZZO-a, dok prema konačnom obračunu plaće imaju pravo na neku isplatu neto plaće
  • korigiranje neto iznosa plaće za iznos u minusu prema  konačnom obračunu plaće​
10
Brza nadogradnja 603-SEPA plaće izvoz u XML

Izašla je brza nadogradnja 603 SEPA plaće izvoz u XML koja ispravlja XML iz obračuna plaće.

Brza nadogradnja može se pokrenuti samo na verziji 10.0.20.00 (zadnj build).

09
Brza nadogradnja 601-Izvoz XML SEPA plaće

 

 

 

 

Izašla je brza nadogradnja 601-Izvoz XML SEPA plaće koja ispravlja određene podatke u XML-u:

-troškovna opcija

-informacija o vrsti zarade

-poziv na broj primatelja

Brza nadogradnja može se pokrenuti smo na verziji 10.0.02.00. (zadnji build).

07
Brza nadogradnja 598 - ISO SEPA XML dopune postupaka za izvoz

 

 

 

Izašla je brza nadogradnja 598 - ISO SEPA XML dopune postupka za izvoz koja ispravlja dužinu polja naziva primatelja na 70 znakova prema propisanom formatu.

Brza nadogradnja može se pokrenuti od verzije 10.0.1.0.

21
Autorizacije na PA X verzija 10.0.01.00

Na novoj verziji PA 10.0.01.00 promijenile su se autorizacije odnosno promijenio se panel Grupe korisnika. Novom verzijom svi korisnici izlaze iz Grupe korisnika na poseban panle Korisnici.

Slike i objašnjenje se nalaze u tekstu obavijesti.

18
Brza nadogradnja 578 - Propisana platna lista IP1

Izašla je brza nadogradnja 578 Propisana platna lista IP1 koja ispravlja točku III. Opći 

podaci potrebni za obračun plaće kada se platna lista ispisuje za više djelatnika isovremeno.

Brza nadogradnja može se pokrenuti od verzije 10.0.00.10.

09
Brza nadogradnja 573 - Krediti u stranoj valuti

Izašla je brza nadogradnja 573 Krediti u stranoj valuti koja ispravlja obračun rate kredita​ u stranoj valuti pripremi obračuna plaće.

Brza nadogradnja može se pokrenuti od verzije 10.0.00.00.

07
Novi rokovi migracije na SEPA pravila u kunama

Nacionalni odbor za platni promet donio je odluku o prolongiranju rokova za migraciju na SEPA-u. Novi rok za primanje elektoničkih datoteka platnog prometa u XML formatu je 06.06.2016.

Obavijest o promjeni i detaljne novosti možete pratiti na stranicama SEPA-e.

18
Odgađa se rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1

Na stranicama Porezne uprave (link) objavljeno je da se rok za podnošenje obrasca OPZ-STAT-1 odgađa na 01.09.2016. Novi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjimaispravku prijavestatističkim izvješćima i poreznoj nagodbiočekuje se za 19.02.2016., sa stupanjem na snagu dan nakon objave.

 

Obrazac se može podnositi i prije navedenog roka, te se mole svi korisnici da pokušavaju izvršiti punu provjeru obrasca na ePoreznoj i da jave eventualne poruke o greškama. 

Zahvaljujemo se na suradnji!

08
Brza nadogradnja 494 - Izpis IP1 za konačni obračun

Izašla je brza nadogradnja 494 - Izpis IP1 za konačni obračun koja ispravlja propisanu platnu listu IP1 odnosno ispis 3X2-Obrazac IP1 u slučaju da se na ispis osim redovitog rada izabere i vrsta dokumenta Konačni onbračun plaće.

Brza nadogradnja može se pokrenuti na verziji 69.50.

04
Uredba o izmjeni i dopuni zakona o mirovinskom osiguranju

U Narodnim novinama objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni zakona o mirovinskom osiguranju (NN 93/15) koja je stupila na snagu 01.09.2015. U slučaju da se javljaju greške prilikom učitavanja JOPPD obrasca u e-poreznu, provjerite da li je u obračunu plaće uključen i djelatnik invalid rada. Radnici sa tim statusom od 01.09.2015. prelaze samo u MIO I.stup (20%). Da bi se uredno vodila evidencija djelatnika, u personalnoj mapi u parametrima za izračun plaće otvorite novo razdoblje i odznačite prekidač II.stup.

17
Redoviti popravak 5.5.69.30

Izašao je redoviti popravak 69.30. Popis novosti možete pogledati ovdje

Novosti u vezi propisanih platnih lista pogledajte na link: proizvoljni ispis IP1, NP1.

08
Nedostupnost Datalab-ovih servisa

U srijedu 08.07.2015., od 16:00 do 23:00 sata, svi Datalab servisi biti će nedostupni (nadogradnja, e-mail, web stranice...). Pantheon će normalno funkcionirati ali neće biti moguće nikakve nadogradnje.

19
Nedostupnost Datalab-ovih servisa

U četvrtak 25.06.2015. Datalab HQ počinje sa migracijom datacenter-a na novu lokaciju. Svi servisi pruženi od strane Datalab-a biti će offline nekoliko dana. Normalni tijek rada započinje u ponedjeljak ujutro 29.06.2015.

Pantheon i Pantheon Hosting će normalno funkcionirati.

Za hitne slučajeve možete se javiti na broj telefona 091 1380147.

07
Redoviti popravak 5.5.68.30

Izašao je redoviti popravak 68.30.

Popis novosti možete pogledati ovdje.

Page 2 of 4First   Previous   1  [2]  3  4  Next   Last   

Add Content...