News

PANTHEON X

Entries for 'gabriellaj'


27
Brza nadogradnja 442 - Više obračuna plaća u razdoblju

Izašla je brza nadogradnja 442 - Više obračuna plaća u razdoblju koja ispravlja prikaz porezne osnovice na platnim listama za više isplata plaće u istom mjesecu.

Brza nadogradnja može se pokrenuti od builda 67.00 do verzije 68.10.

17
Brza nadogradnja 434 - JOPPD obrazac popravak

Izašla je brza nadogradnja 434 - JOPPD obrazac popravak koja obuhvaća:

1. prikazivanje redovitog rada na str.B samo u jednom retku, a ne odvojeno po radnim mjestima

2. kod obračuna plaće sa Vrstom uplate 77, na str.B, stupac 10.0. Ukupni neodrađeni sati rada, mora prikzati podatak 0

3. prilikom kreiranja putnog naloga, oznaka izvješća na str.A odnosi se na datum obračuna putnog naloga

Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 67.31.

 

03
Novosti u modulu Kadrovi na verziji 67.31.

Verzija 67.31. uključuje novu XML shemu za JOPPD obrazac i automatizam za kreiranje platnog naloga za obračun novčane naknade.

Prilog pogledajte klikom na obavijesti.

29
Izašao je patch 67.21

Izašao je patch 67.21 koji uključuje nove oznake za JOPPD obrazac: stjecatelj, primici i neoporezivi primici.

16
Release 67.11 i 67.12

Verzije programa 67.11 i 67.12 nisu izašle za hrvatsku lokalizaciju. Preporuka je da se korisnici ne nadograde na tim verzijama kako ne bi došlo do neželjenih promjena u programu.

Obavijesti o izlasku verzija za HR lokalizaciju pratite na Usersite.

30
Izlazak verzije 67.10

Najavljena verzija 67.10 za 30.12.2014., izaći će sutra 31.12.2014., zbog promjene u platnimm nalozima.

Budući da je za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje otvoren novi uplatni račun HR6510010051550100001, bilo je potrebno promijeniti naziv primatelja na platnim nalozima.

Obavijest Porezne uporave možete pogledati na slijedećem linku.

Pogledajte upute kako postaviti novi uplatni račun klikom na obavijest.

29
Osobni odbitak i porezni razredi

Od 01.01.2015.stupaju na snagu promjene u obračunu plaće. Izmjene se odnose na povećanje osobnog odbitka i nove granice za stope poreza na dohodak. Postavke pogledajte klikom na obavijest.

11
Brza nadogradnja 397 - JOPPD za primjer samostalnog rada

Izašla je brza nadogradnja 397 - JOPPD za primjer samostalnog rada. Brza nadogradnja ispravlja stupce 14.1. i 14.2., Porez i prirez. Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 66.00.

03
Brza nadogradnja 395 - Final payroll for JOPPD form (2014)

Izašla je brza nadogradnja 395 - Final payroll for JOPPD form (2014). Brza nadogradnja omogućava:

1. da se na JOPPD obrascu na str.B prikazuju ispravni podaci vezani za Konačni obračun plaće

2. da se u konačnom obračunu koriste prosječne stope prireza u slučaju kad su Općine (općine prebivališta djelatnika) tijekom godine promijenile stopu prireza

Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 66.00.

24
Brza nadogradnja 390 - Popunjavanje ER-1 obrasca-promjene

Izašla je brza nadogradnja 390 - Popunjavanje ER-1 obrasca-promjene koja ispravlja ispis 3FG-Obrazac ER-1 (potvrda o plaći). Ispis uzima u obzir samo one Vrste zarade koje se smatraju Redovitim radom (redoviti rad, godišnji odmor, državni praznik, bolovanje na teret poslodavca). Na ispisu se prikazuju podaci samo onih vrsta zarada koje imaju kao Tip zarade izabrano: P-plaća (redoviti rad), D-izaslana VZ i Q-plaća u naravi (ako su u polju 'Primici doprinosa' za tip zarade Q-plaća u naravi izabrane slijedeće oznake: 0001, 0002, 0003, 0004, 0061, 0062, 0063, 0064).

18
Obrazac PDV

U slučaju da se prilikom učitavanja PDV obrasca na ePoreznu javlja poruka: Obrazac nije u skladu s propisanom XML strukturom, invalid child element 'PDVID', potrebno je u šifrantu subjekata za glavnog subjekta makuti oznaku HR u polju ID za PDV. Sastavimo XML datoteku za PDV. Nakon toga ponovno vratimo oznaku HR u šifrantu subjekata. 

Porezna uprava je promijenila XML shemu bez prethodne najave. Izmjene u Pantheonu će se izvršiti u najkraćem roku.

04
Kraj podrške za MS SQL Server 2005

Budući da je zadnja verzija MS SQL Servera 2014 a buduće verzije donose poboljšanja koja moramo pratiti, obavještavamo Vas da 01.01.2015. prestajemo sa podrškom MS SQL Server 2005. To znači da nećemo više koristiti funkcije iz SQL Servera 2005. Preporučujemo da se nadogradite na verziju SQL Server 2008 ili SQL Server 2012 za koju PANTHEON je služebno certificiran.

06
Brza nadogradnja 373 - Putni nalozi za inozemstvo isplaćeni u stranoj valuti

Izašla je brza nadogradnja 373 - Putni nalozi za inozemstvo isplaćeni u stranoj valuti koja ispravlja Način isplate i Iznos za isplatu na str.B JOPPD obrasca. Brza nadogradnja je dopuna već izašloj verziji 66.20.

24
Brza nadogradnja 348 - Priprema JOPPD obrasca (općina rada - drugi dohodak)

Izašla je brza nadogradnja 348 - Priprema JOPPD obrasca (općina rada - drugi dohodak) koja ispravlja grešku na stranici B obrasca odnosno Šifru općine/grada rada. Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 65.00.

08
Brza nadogradnja 345 - Izvoz HUB 3 plaća, porezni broj umjesto matičnog

Izašla je brza nadogradnja 345 - Izvoz HUB 3 plaća, porezni broj umjesto matičnog koja zamjeni matični broj subjekta sa Poreznim brojem u datoteci HUB3 (specifikacija za zbirne uplate). Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 65.00.

20
Brza nadogradnja 335 - Zaokruživanje poreza i prireza

Izašla je brza nadogradnja 335 - Zaokruživanje poreza i prireza koja ispravlja zaokuživanje iznosa na ispisima za Plaće.

06
Brza nadogradnja 327 - Računanje kredita sa zaštićenom računom

Izašla je Brza nadogradnja 327 - Računanje kredita sa zaštićenim računom koja ispravlja obračun kredita u pripremi obračuna plaće. Brza nadogradnja ispravlja grešku na bulidu 65.00.

28
Brza nadogradnja 325 - Obrazac RAD 1G (ispis 3V7)

Izašla je Brza nadogradnja 325-Obrazac RAD 1G (ispis3V7). Na obrascu je ispravljena tablica broj 4 na stranici 2. Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 64.00.

27
Brza nadogradnja 322 - Ispis liste za banku-IBAN

Izašla je Brza nadogradnja 322-Ispis liste za banku-IBAN. Na ispisima Liste za banku u polju Broj računa, prikazuje se IBAN. Najniža verzija na kojoj se brza nadogradnja može pokrenuti je 64.00.

04
Brza nadogradnja 303 - HUB3 broj zaduženja za plaće

Izašla je Brza nadogradnja 303 - HUB3 broj zaduženja za plaće. Korisnici koji su već provukli brzu nadogradnju 301, samo dodatno povlče novu brzu nadogradnju 303. Korisnici koji nisu provukli 301 samo povlače 303-HUB3.

Page 3 of 4First   Previous   1  2  [3]  4  Next   Last   

Add Content...