News

Entries for 'MIRJAMKO'


05
Normirani odhodki po novem kar 80 odstotkov

Leto 2015 prinaša spremembe glede upoštevanja normiranih odhodkov ter pogojev za vstop v sistem t.i. normirancev. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

21
Letos je potrebno poročati mesečno

Od 1.1.2014 je potrebno na REK obrazcih mesečno poročati tudi o neobdavčljivih povračilih stroškov. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

24
Govoreči dokumenti

Dokumenti, ki se izmenjujejo med podjetji, so osnova vsakega poslovnega procesa. Vsebujejo pomembne podatke, ki so podlaga za odločanje znotraj podjetja in navzven. Več o tem si preberite v najnovejšem članku v podjetniški, ki ga je za vas pripravila avtorica ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

24
Nova zakonodaja s področja DDV za storitve telekomunikacij, oddajanja in e-storitve

Pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronskih storitvah, opravljenih osebam iz EU, ki niso davčni zavezanci, bo po novem kraj obdavčitve v državi članici, v kateri ima prejemnik storitve sedež, stalno ali občasno prebivališče. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

06
5 najpogostejših prevar v bilanci stanja

Računovodja mesečno natančno zapisuje podatke o poslovanju podjetja, zato lahko kadar koli na željo podjetja iz teh podatkov pripravi računovodska poročila oziroma pomembne informacije o zdravju podjetja ter o potencialnih nevarnostih, na katere lahko podjetje naleti v prihodnosti. Zakaj je potrebna previdnost pri zbiranju informacij si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

17
Za odobritev kredita se zahtevajo podrobne analize finančnih izkazov

Pri ocenjevanju kreditnega tveganja za majhno ali srednje podjetje, bankam ne zadostujejo več klasični finančni izkazi. Zanje morajo računovodski servisi pripravljati vedno podrobnejše analize finančnih izkazov. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

17
Oblikovanje informacij

Preberite si članek o načelih, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju računovodskih informacij, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

06
Organizacijski razvoj računovodstva

Organizacijski razvoj računovodstva je podrejen je temeljnemu cilju računovodstva, to je oblikovanje informacij. Slednje pa mora biti podrejeno potrebam poslovodstva za ustrezno odločanje in zagotavljanje  konkurenčnosti oziroma uspešnosti združbe kot njenega osnovnega cilja. Več o tem si preberite v najnovejšem članku v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

12
Denar in materialne nagrade

Denarne in materialne nagrade so najbolj pogosto uporabljeni principi nagrajevanja, čeprav dokazano ne delujejo najbolje. Več o tem si preberite v najnovejšem člankua v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za nas prispevala avtorica ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o.

12
Načrtovanje v računovodstvu

Preberite si najnovejši članek o načrtovanju v računovodstvu, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

14
Računovodstvo in finančna funkcija

Računovodstvo je tesno povezano s finančno funkcijo združbe, kar poraja številna, teoretična in tudi povsem praktična vprašanja. Več o tem si preberite v najnovejšem članku v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

30
Ali ste vedeli, kako se tržni inšpektorat odloča za nadzor?

Tržni inšpektorat oktobra vsako leto pripravi letni načrt dela za prihodnje leto. Pri določitvi prioritet v letnem načrtu (koga bodo nadzirali in kdaj) izhajajo iz ugotovitev nadzora predhodnega leta. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

30
kaj naredi izvršnega direktorja (managerja) res učinkovitega?

Ali je za učinkovitost in uspeh izvršnega direktorja (ali direktorice) pomembno, da ga odlikujejo lastnosti dobrega vodje? Raziskava je pokazala, da ne. O tem kaj je skupno zares učinkovitim in uspešnim izvršnim direktorjem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

16
Analitsko poročilo

Preberite si članek o analitskih poročilih, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

27
Razvoj tima

Vse faze razvoja tima so pomembne in za dobro delovanje tima, jih morajo člani tima ustrezno zaključiti. Ne spreglejte najnovejšega prispevka v Podjetniški enciklopediji, ki vas bo peljal od oblikovanja tima do komuniciranja napredka, ki ga je za nas prispevala avtorica ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o.

27
Tudi družba je lahko 'normiranka'

Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) lahko pod določenimi pogoji ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov tudi gospodarska družba ali družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji. Več o posledicah in izplatljivosti si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

27
Pospešeni koeficient (quick ratio)

Avtorji pospešeni koeficient običajno povezujejo s kratkoročno plačilno sposobnostjo podjetja. Tudi večina domače literature ga uvršča med najbolj tipične informacije o kratkoročni plačilni sposobnosti podjetja, kar pa je površno in zavajajoče. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

23
Kaj je tim in timsko delo

Svet postaja bolj in bolj kompleksen zato za doseganje zastavljenih ciljev potrebujemo različna znanja, veščine in izkušnje. V ta namen se povezujemo v time. Več o pomenu timskega dela si preberite v najnovejšem članku v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za nas prispevala avtorica ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o.

23
Prispevki PIZ in ZZ v letu 2014

Od 1. januarja 2014 bomo nekateri plačevali višje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od 1. februarja 2014 pa tudi za zdravstveno zavarovanje. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

23
Davek na nepremičnine

1. januarja 2014 je stopil v veljavo zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil dosedanje nepremičninske dajatve.  Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

Page 3 of 5First   Previous   1  2  [3]  4  5  Next   Last   

Add Content...