Novice

Dodal(a) 'sandrapac'


21
Ukidanje povratne naknade za mlijeko i mliječne proizvode (preporuka)

Promjenom Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu objavljenom u NN od 12.08.2015. a koji je stupio na snagu 20.08.2015.g. ukida se povratna naknada za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda u iznosu od 50 lipa.

U skladu s ovim propisom, predlažemo korisnicima koji povratnu naknadu na ovim identima vode preko carinskih tarifa, da otvore/dupliciraju iste idente ali bez povratne naknade, prebace zalihu sa jednog identa na drugi preko internog dokumenta i tako nastave s radom.

Brisanje povratne naknade, u carinskoj tarifi na već postojećim identima može dovesti do problema u situacijama kada se ispravljaju/storniraju dokumenti unatrag, do 20.08.2015., tj.ako se ispravljaju povijesni podaci koji moraju imati uključenu povratnu naknadu.

14
Napomena na izlaznim računima sa 01.01.2015.g.

Prema izmjenama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu od 01.01.2015.g. za sve porezne obveznike koji prelaze na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama započinje obaveza iskazivanja naznake na svojim izlaznim računima „Obračun prema naplaćenim naknadama“.

Pogledajte upute kako postaviti ovu naznaku, klikom na obavijest.

24
Radno vrijeme tijekom predstojećih blagdana

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da dana 24.12.2013. i 31.12.2013. radimo do 12:00h

Želimo Vam ugodne blagdane

Add Content...