Novice

Dodal(a) 'PANTHEONTVMK'


14
Повеќе можности за поставување добиваат корисниците на Pantheon на SQL серверот

Во верзијата 10.0.13.00 на Pantheon е овозможено да ги намалите одредените права на одредени корисници на MSSQL серверот или база. Досега, сите корисници се базираа на стандардните "сопственици" (db_owner). Стандардно тие можат да бидат поставени на "Корисници со права за читање / запишување / извршување" (Reader / Writer / Executer):

14
Верзијата 10.0.13.00 ја чекавме подолго време поради промената на текстуалните полиња

Во подготовката на верзијата 10.0.13.00 извршивме "чистење на базата". Нерационалната употреба на полињата со знаци, по должина (над 5), кои заземаа многу неочекуван простор, ги заменивме со текстуални полиња кои се поекономични и заземаат само онолку простор колку што е потребно. Во исто време, исто така, се направи отстранување на прекумерни простори во овие конвертирани полиња.

Add Content...