Novice


Podjetništvo

Podjetništvo
27
Tudi družba je lahko 'normiranka'

Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) lahko pod določenimi pogoji ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov tudi gospodarska družba ali družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji. Več o posledicah in izplatljivosti si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

27
Pospešeni koeficient (quick ratio)

Avtorji pospešeni koeficient običajno povezujejo s kratkoročno plačilno sposobnostjo podjetja. Tudi večina domače literature ga uvršča med najbolj tipične informacije o kratkoročni plačilni sposobnosti podjetja, kar pa je površno in zavajajoče. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

11
Višje globe za davčne prekrške

Novela Zakona o davčnem postopku predvideva višje globe za nekatere davčne prekrške. Preberite tudi več o izdaji odločbe za DDV fizičnim osebam in o spreminjanju dejavnosti, ne spreglejte pa še koledarja poročanja za februar 2014.

23
Kaj je tim in timsko delo

Svet postaja bolj in bolj kompleksen zato za doseganje zastavljenih ciljev potrebujemo različna znanja, veščine in izkušnje. V ta namen se povezujemo v time. Več o pomenu timskega dela si preberite v najnovejšem članku v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za nas prispevala avtorica ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o.

23
Prispevki PIZ in ZZ v letu 2014

Od 1. januarja 2014 bomo nekateri plačevali višje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od 1. februarja 2014 pa tudi za zdravstveno zavarovanje. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

23
Davek na nepremičnine

1. januarja 2014 je stopil v veljavo zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil dosedanje nepremičninske dajatve.  Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

21
Kratkoročni koeficient (current ratio)

Avtorji običajno kratkoročni koeficient tesno povezujejo s kratkoročno plačilno sposobnostjo podjetja, kar pa je površno in zavajajoče. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

20
Podatki za dohodnino, višina dnevnic 2014 in druge koristne informacije

Do konca januarja morajo izplačevalci dohodkov poslati prejemnikom povzetek o izplačanih dohodkih v preteklem letu. Preberite tudi več o dnevnicah v letu 2014, o pooblastilih inšpektorjev za delo in o inovativnosti.

06
Participativno vodenje

Že uspešno vodenje s cilji zahteva dogovor med vodjo in sodelavci. Tako že pri vodenju spoznavamo, da želja po dogovoru in uskladitvi ne sme ogroziti same postavitve ciljev. Več o participativnem vodenju si lahko preberete v najnovejšem članku v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za nas prispevala avtorica  ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o.

 

27
Vodenje z zaupanjem

Vodilni mislec na področju vodenja z zaupanjem je Reinhard Sprenger. Zagovarja tezo, da je zaupanje edini način, kako voditi sodelavce oziroma, edino zaupanje je lahko učinkovita dolgoročna strategija. Več o vodenju z zaupanjem si preberite v najnovejšem članku v Podjetniški enciklopediji, ki ga je za nas prispevala avtorica  ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o.

27
Razvrščanje poslovnih tokov glede na uporabljena sodila

Vse poslovne tokove, ki so združeni za različne namene, lahko razvrščamo glede na različna uporabljena sodila...več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

13
Spremembe zakonskih določil ZDDPO-2 o tanki kapitalizaciji

Določilo o presežku posojil (tanki kapitalizaciji) davčno »kaznuje« družbe, ker njihovi družbeniki namesto kapitala družbi zagotovijo posojilo. V Sloveniji so davčno priznane le obresti obračunane od štirikratnika vrednosti deleža družbenika. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravil mag. Dejan Petkovič iz podjetja Abeceda Svetovanje d.o.o., v U-site Podjetniški enciklopediji in ne zamudite njegovih izobraževanj v okviru Datalab Akademije!

06
Analiza davčnih tveganj

Gospodarski subjekti se pri sprejemanju odločitev, izvajanju dejavnosti in poslov soočajo z negotovostmi in poslovnim tveganjem. Nekatere tovrstne negotovosti so povezane tudi z upravljanjem z davki. Upravljanje z davčnimi tveganji v družbi/pri podjetniku zato ne sme biti ločeno od upravljanja z drugimi tveganji. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravil mag. Dejan Petkovič iz podjetja Abeceda Svetovanje d.o.o., v U-site Podjetniški enciklopediji in ne zamudite njegovih izobraževanj v okviru Datalab Akademije!

06
Po novem bomo DURS mesečno poročali tudi o stroških službene poti in bonitetah

V Uradnem listu RS št 85 z dne 18.10.2013 so bile objavljene dopolnitve obrazcev REK, ki bistveno širijo nabor podatkov, o katerih bo ob izplačilu nekaterih dohodkov nujno poročati DURS-u. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus

06
Višji prispevki obveznega zdravstvenega zavarovanja za samostojne podjetnike in druge

Vsak čas pričakujemo objavo novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo z letom 2014 iz žepov samostojnih podjetnikov in nekaterih drugih zavarovancev pobral dodatnih 36 milijonov evrov. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus

29
Registracija poslovnega naslova zahteva overjeno soglasje lastnika (ZGD-1H)

V veljavo je stopil novi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), katerega ključni spremembi segata na področje omejitev pri ustanavljanju družb, podjetnikov ter statusov družbenika ter na področje prijave poslovnega naslova. Več o tem si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus

24
Razvojne spodbude za vse in strožji pogoji ob registraciji podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je konec meseca avgusta vladi poslalo v obravnavo in sprejem dva predloga sprememb Zakonov in sicer Zakona o podpornem okolju za podjetništvo ter Zakona o gospodarskih družbah. Več o predlogih si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus

06
Obvezno poročanje za prodajalce in najemodajalce nepremičnin

ETN je zbirka podatkov o sklenjenih nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih, ki bo Geodetski upravi Republike Slovenije s spremljanjem doseženih tržnih cen in najemnin nepremičnin služila pri ocenjevanju tržnih vrednosti nepremičnin. O poročanju po aplikaciji ETN si preberite v članku, ki ga je za vas pripravila avtorica v Podjetniški enciklopediji, ga. Ingrid Drozg iz Računovodskega servisa Zeus.

06
Optimalna struktura financiranja

Sodobna teorija poslovnih financ problem optimalne strukture financiranja podjetja večinoma rešuje z uvedbo pojma stroškov finančne stiske. Pri tem išče ravnovesje med stroški in koristmi zadolževanja podjetja. Preberite si članek, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

02
Razvrščanje poslovnih tokov

Temeljni orodji analize poslovanja so kazalci (absolutne vrednosti) in kazalniki (relativne vrednosti). Kazalce ločimo na stanja in poslovne tokove. Preberite si članek Razvrščanje poslovnih tokov, ki ga je za vas pripravil dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani ter predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo.

Page 6 of 10First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last   

Add Content...