Podatki o uporabnikih

1. Korisničke strane – PANTHEON korisnici

Koje podatke prikupljamo:

 • Korisničko ime
 • Ime
 • Prezime
 • E-mail
 • Naziv preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Telefon preduzeća
 • PIB
 • IP adresa korisnikovog računara

Pristup do prikupljenih podataka imaju:

 • IT programer (Datalab SR d.o.o.)
 • Marketing (Datalab SR d.o.o.)
 • Urednik internet zajednice (Datalab SR d.o.o.)

2. Korisničke strane – registrovani posetioci (ne-korisnici PANTHEON-a)

Koje podatke prikupljamo:

 • Korisničko ime
 • Ime
 • Prezime
 • Ime za prikaz
 • E-mail
 • IP adresa korisnikovog računara

Pristup do prikupljenih podataka imaju:

 • IT programer (Datalab SR d.o.o.)
 • Marketing (Datalab SR d.o.o.)
 • Urednik internet zajednice (Datalab SR d.o.o.)

3. Helpdesk aplikacija podrške

Pristup do prikupljenih podataka imaju:

 • Krajnji korisnik
 • Administrator Helpdesk aplikacije (iz preduzeća RGC d.o.o.)
 • Korisnikov supporter - (SIS) partner
 • Lokalna kancelarija Datalab-a

Koje podatke prikupljamo:

 • Ime
 • Prezime
 • E-mail
 • Telefon
 • Naziv preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Telefon preduzeća
 • PIB
 • IP adresa korisnikovog računara
 • Build (verzija programa PANTHEON), koji korisnik koristi
 • Serijski broj PANTHEON-a
 • Korisničko ime (lozinku NE!)
 • Veličinu baze podataka
 • Stanje računara (t.i. stack trace, verzija SQL Servera, detaljan izveštaj o grešci)

Sledeće podatke prikupljamo i šaljemo korisniku, a ne automatski:

 • opis problema
 • druge potrebne podatke, u vezi sa problemom (relevantni podaci o računaru, po potrebi i cela PANTHEON baza)