PANTHEON rešitev

Iskalnik

 
 
Izberi dejavnos
 
 
 
Iskanje

Kategorije

[Expand] PANTHEON dodatki
[Collapse] Vertikalne rešitve in funkcionalnosti
 [Expand] Prodaja
 [Expand] Upravljanje dokumentov
 [Expand] Zagotavljanje kakovosti
   Upravljanje logistike
   Poslovni procesi
   Sinhronizacija podatkov
   Pogodbe
   Kadri
   Finance
   Poslovni partnerji
 [Expand] Kupci
   Osnovna sredstva
   Varnost podatkov
   Ustvarjanje dokumentov
  Drugo
Message Text
 
Atlantida
By: JAMADA d.o.o.
 
Ocena: še brez ocene
 
Atlantida je programska rešitev, ki je namenjena poslovanju turističnih agencij.
 
Cena: 400 €
 
Več info:
 
02 330 53 50
Pošlji sporočilo
Obišči spletno stran
Obišči forum
 
Podrobni opis
 

1. Potovanje

Modul ATLANTIDA nam v meniju Potovanje omogoča vnos rezervacij za produkte, kjer nastopamo kot organizator - za njih vodimo zalogo prostih mest, kot tudi za  tiste, kjer nastopamo kot posrednik in vnašamo samo obračun.  Pri vnosu potnikov nam je v pomoč šifrant potnikov, ki nam omogoča, da podatke o potniku vnesemo samo pri prvi rezervaciji, pri kasnejših rezervacijah pa podatke le prenesemo na rezervacijo. Na voljo je tudi razporejanje potnikov na sedeže po prevoznih sredstvih. V program je vključena podpora različnim statusom rezervacij, kot so rezervacije na vprašanje in opcjiske rezervacije – na iztek katerih nas program tudi opozarja pri vstopu v program.

V primeru, ko pri prodaji turističnih produktov nastopamo kot posrednik znesek pri obračunu in ostale podatke vnesemo ročno. Pri prodaji lastnih produktov pa se vsi podatki o cenah, kapacitetah, podatkih za  najave in ostali podatki prenesejo avtomatsko z izbranega produkta, ki se nahaja v šifrantu.

Na posamezni rezervacij lahko preprosto izpišemo pogodbo, voucher in individualno najavo. Vse naštete dokumente lahko direktno pošljemo po elektronski pošti v različnih formatih.

Enostavne funkcije v rezervacijah nam omogočajo kreiranje izdanih računov, dobropisov, blagajniških prejemkov in izdatkov. Za potrebe ažurnega spremljanja plačil nam je na voljo panel z vsemi plačilnimi tokovi , ki se nanašajo na posamezno rezervacijo.

Številni obračuni so nam v pomoč pri pregledovanju podatkov o odhodih gostov, plačilih po posamzenih rezervacijah in aranžmajih, razlike v ceni za posamezen posel. Program nam omogoča tudi izpis opominov.

 

2. Produkcija

V meniju Produkcija se nahajajo predvsem tiste funkcije, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo lastnih produktov, kjer nastopamo kot organizator.

Šifrant produktov nam služi predvsem pri pripravi lastnih produktov. Tu produktom določimo naziv, katalog, destinacijo, termine, število kapacitet, status (na vprašanje, prosta prodaja, stop booking), cene (lahko za več prodajnih razredov, npr. first minute, lastminute, posebna cena...), doplačila, popuste, način obračuna RVC-ja in druge podatke, ki so odvisni od vrste produkta.

Pripravljamo lahko različne produkte od zelo enostavnih izletov in počitnic pa vse do zahtevnejših paketnih produktov (npr. počitnice z letalom), kjer vodimo kapacitete za vsako sestavino posebej (npr. letalski prevoz, hotel, transfer...).

Najave, zbirne najave, rooming liste, seznami potnikov in drugi izpisi, ki so potrebni v sklopu poslovanja se v programu oblikujejo samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v rezervacije. Podatki se v izpise uvrščajo glede na izbran katalog, destinacijo, prodajno službo, objekt, aranžma, termin ter druge nastavljene parametre.

Za potrebe statističneg poročanja je v programu vgrajena avtomatika za izdelavo poročil za Statistični urad.

Zelo uporabna je funkcija kontrolnih izpisov nefakturiranih rezervacij in preveč prodanih kapacite iz katerih so razvidne neusklajeni izdani računi in »over bookingi«.

  

POMEMBNO!!!

Pri razvoju modula ATLANTIDA smo še posebej veliko pozornost namenili nepodvojenemu vnosu podatkov, ki so povezani z računovodstvom. Potrebno je poudariti, da so vsi dokumenti (npr. izdani računi, dobropisi, blagajniški prejemki/izdatki, obračun DDV od RVC), ki se kreirajo v okviru poslovanja turistične agencije in so kakorkoli povezani z računovodstvom na podlagi vnaprejšnjih nastavitev avtomatsko prenašajo v pomožne in temeljne računovodske evidence z ustreznimi davčnimi stopnjami konti in ostalimi podatki za pravilno računovodsko evidentiranje.