PANTHEON rešitev

Iskalnik

 
 
Izberi dejavnos
 
 
 
Iskanje

Kategorije

[Expand] PANTHEON dodatki
[Collapse] Vertikalne rešitve in funkcionalnosti
 [Expand] Prodaja
 [Expand] Upravljanje dokumentov
 [Expand] Zagotavljanje kakovosti
   Upravljanje logistike
   Poslovni procesi
   Sinhronizacija podatkov
   Pogodbe
   Kadri
   Finance
   Poslovni partnerji
 [Expand] Kupci
   Osnovna sredstva
   Varnost podatkov
   Ustvarjanje dokumentov
  Drugo
Message Text

 

Hydra@Warehouse LITE - podpora skladiščnemu poslovanju
By: 3R.TIM d.o.o.
Ocena: še brez ocene
 
V sistemu Hydra@Warehouse so integrirane rešitve za učinkovito in enostavno vodenje skladišča in podporo vseh procesov skladiščenja in logistike.
 
Cena: 680 €
 
Več info:
 
01 516 16 20
Pošlji sporočilo
Obišči spletno stran
Obišči forum
 
Podrobni opis
 

V sistemu Hydra@Warehouse so integrirane rešitve za učinkovito in enostavno vodenje skladišča in podporo vseh procesov skladiščenja in logistike.  3R.TIM je inovativno visoko tehnološko podjetje, specializirano za razvoj in implementacijo rešitev na področju e-poslovanja in informacijske podpore poslovanja podjetja. Zato smo rešitev zasnovali na podlagi starejših izvedenk popolnoma na novo v letu 2003 in upoštevali stanje razvoja tehnologije in smernice za naslednjih 10 let. 3R.TIM -ova mlada ekipa in dobro sodelovanje z univerzami zagotavlja zadovoljive kapacitete za uresničevanje zastavljenih ciljev: podpora modernim tehnologijam, večjezikovni uporabniški vmesnik, tesna povezljivost z ERP sistemi, podpora uveljavljenim podatkovnim bazam kot so MS-SQL in ORACLE, enostavna implementacija in  dobra podpora implementatorjem in končnim strankam na daljavo.

Hydra@Warehouse je kompleksen sistem, ki omogoča spremljanje zalog artiklov, od trenutka, ko prispejo od dobavitelja, pa vse dokler končni izdelki namenjeni kupcem ne zapustijo skladišča . Hkrati je omogočen tudi prikaz gibanja skladiščnika in vodenje zalog na regalih. Sistem deluje v povezanem načinu z uporabo danes že običajnih sistemov brezžičnih lokalnih omrežij (RF, WIFI). Sodelavci podjetja so med pionirji uvajanja sistemov brezžične tehnologije v industrijska okolja v Sloveniji. Hydra@Warehouse zan izpisovati najbolj zahtevne nalepke na vhodu ali izhodu iz skladišča. Za oblikovanje nalepk uporablja programsko opremo NiceLabel, ki zaradi enostavnega grafičnega vmesnika omogoča podetu proste roke za poljubno oblikovanje oznak na embalaži in proizvodih.

Sistem  smo pripravili v različnih verzijah tako, da podpira spremljanje  enostavnih proizvodnih skladišč, kakor tudi  zahtevnih večetažnih regalnih skladišč. Cenovno politiko smo prilagodili tako da je sistem primeren za vsako uspešno podjetje, kjer vodstvo hitro izračuna da se investicija v sistem povrne v zelo kratkem času. Omogočeno je označevanje artiklov po sistemu EAN.UCC - 128 (GS1-128), kar se izkaže kot bistvena prednost tudi v najzahtevnejših okoljih kot je prehrambena industrija in izdelki z variabilno težo. Pri razvoju softvera smo pazili predvsem na enostavnost in jasnost uporabe, hkrati pa smo pustili možnost nadgradnje oziroma prilagoditve sistema posameznemu kupcu.

Uporabniški vmesnik na prenosnih terminalih, ki jih uporabljajo skladiščniki so narejeni čimbolj enostavno. To pomeni, da vsebuje velike črke, prikazuje le trenutno najbolj pomembne informacije in zahteva minimalno uporabo tipkovnice.

Obstaja tudi verzija programa Lite, ki je cenovno sprejemljiva za manjša podjetja ali poslovalnice. Hydra@Warehouse Lite je  namenjena trgovskim in proizvodnim podjetjem z majhnimi skladišči. Tudi ta verzija deluje s terminali tipa Pocket PC.

Hydra@Warehouse podpira

 • Prevzem s kvalitativno kontrolo (enofazni in dvofazni)
 • Izdaje (izdaja kupcu, izdaja v proizvodnjo, izdaja kooperantu..), izdajo s komisioniranjem, izdajo glede na število in glede na zahtevano težo
 • Izpisovanje kode (EAN/UCC -128, SSCC)
 • Vodenje zaloge po parametrih kot so :rok trajanja, številka sarže, datum proizvodnje, datum vskladiščenja ...)
 • Inventure (celotna inventura, delna inventura po izbranih lokacijah, delna inventura po izbranih artiklih)
 • Preglede trenutnih zalog (možen je pregled preko spleta, za kar v sistemu obstaja spletna aplikacija za kontrolo stanja v skladišču)

 

   

Programska oprema je zasnovana na način, ki omogoča nadgradnjo, dodajanje dotanih modulov, na posebno željo stranke pa lahko vgradimo tudi posebnosti, značilne za njen način poslovanja.

HydraWarehouse v vsakem trenutku omogoča prikaz realnega stanja zalog v skladišču. Sistem omogoča tudi popolno povezljivost z DataLab Pantheon programsko opremo za spremljanje poslovanja podjetja. Tako lahko v Pantheonu izvedemo naročilo dobavitelju in nato s Hydra@Warehouseom naredimo prevzemno dokumentacijo, ki je nato spet potrjen v Pantheonu. Na podlagi prevzemno dokumentacije je možno izdelati predlogo za fakturo.

Prednosti uporabe sistema

 • Preverjanje vsake kode v šifrantu
 • Ni stalnega polnjenja in praznjenja terminala
 • Dokumentacija se izdela v Datalab Pantheon-u
 • Brezpapirno poslovanje
 • Enostavna uporaba
 • Ni prenosov podatkov med terminali in Datalabom – sistema delujeta kot celota
 • Pri delu več delavcev hkrati je stanje zaloge vedno ažurno
 • Ob okvari mobilnega terminala ostanejo vsi podatki na strežniku

Samo z enim klikom lahko pridemo do podrobnih podatkov o zalogi celotnega regala, ali o zalogi artikla v celotnem skladišču

Rešitev iz dveh delov

 • Programska oprema na stacionarnem računalniku
 • Programska oprema na prenosnem terminalu (Microsoft PocketPC) 

Programi, ki jih namestimo na osebni računalnik omogočajo trenutni pregled zalog skladišča. Tako lahko v vsakem trenutku izvemo koliko artiklov je na posameznih regalih, v posameznem zaboju, oziroma na katerih regalih se nahaja določen artikel.

Izpis zaloge artikla v celotnem skladišču (za vsak regal na katerem se izbrani artikel nahaja izvemo tudi količino in datum vskladiščenja)