PANTHEON rešitev

Iskalnik

 
 
Izberi dejavnos
 
 
 
Iskanje

Kategorije

[Expand] PANTHEON dodatki
[Collapse] Vertikalne rešitve in funkcionalnosti
 [Expand] Prodaja
 [Expand] Upravljanje dokumentov
 [Expand] Zagotavljanje kakovosti
   Upravljanje logistike
   Poslovni procesi
   Sinhronizacija podatkov
   Pogodbe
   Kadri
   Finance
   Poslovni partnerji
 [Expand] Kupci
   Osnovna sredstva
   Varnost podatkov
   Ustvarjanje dokumentov
  Drugo
Message Text
Hydra@Project - podpora projektnemu vodenju
By: 3R.TIM d.o.o.
Ocena: še brez ocene
 
Sistem Hydra@Project je integracija programskih rešitev za izbojšanje vrednotenja časa, ki ga zaposleni porabijo za delo na projektih.
 
Cena: po dogovoru
 
Več info:
 
01 516 16 20
Pošlji sporočilo
Obišči spletno stran
Obišči forum
 
Podrobni opis
 

Sistem Hydra@Project je integracija programskih rešitev za izbojšanje vrednotenja časa, ki ga zaposleni porabijo za delo na projektih. Podatki se vpisujejo preko spletnega brskalnika ali klienta, ki deluje kot dodatek programu MS Outlook. Vodje projektov imajo možnost različne analize časa ali stroškov, ki so bili porabljen za naloge na projektih.

Hydra@Project je namenjen podjetjem, ki:

 • želijo spremljati učinkovitost dela projektnih timov in učinkovitost svojih procesov;
 • vrednotijo svoje delo, izdelke in storitve na podlagi podatkov o realni porabi časa na že izvedenih projektih
 • obračunavajo svoje storitve na podlagi dejansko opravljenih ur;
 • redno pripravljajo poročila o izvedenih nalogah;
 • del plač vežejo na število dejansko opravljenih ur;
 • vključujejo v svoje time študente;
 • želijo vedeti, za koliko so prekoračila načrtovan obseg dela. 

Enostaven in uporabnikom prijazen vnos

Hitra inicializacija projekta in izbira projektne skupine

Analiza in primerjava dejansko/načrtovano lahko spreminjamo po projektih, nalogah in izvajalcih z vidika ur ali stroškov.

Hydra@Project omogoča:

 • hitre, sprotne vnose izvedenih nalog po posameznih projektih;
 • natančen pregled nad porabljenim časom;
 • inicializacijo projektov - samostojno ali v povezavi z MSProject;
 • natančen in reden obračun ur;
 • spremljanje procesov in njihove učinkovitosti;
 • integracijo s sistemom DataLab PANTHEON™.

Integracija HYDRA@PROJECT in PANTHEON™ omogoča

 • avtomatizirano izdelavo faktur za projekte z urnim obračunom;
 • hiter obračun dela na projektih brez nepotrebnih zamud;
 • pregled dela v personalni mapi;
 • avtomatizirano izdelavo potnih nalogov na podlagi zbranih podatkov;
 • pregled izvedenega dela po partnerjih;
 • povezavo projektov s stroškovnimi nosilci.

Koristi uporabe sistema HYDRA@PROJECT

 • prihrani čas in zniža stroške;
 • sistematizira evidentiranje porabe časa in poveča preglednost nad projekti in njihovimi delnimi rezultati;
 • omogoča določiti smernice za spremljanje dela, učinkovitosti in izkoriščenosti zmogljivosti članov projektne skupine;
 • uporabi že utečeno spremljanje aktivnosti z MS Outlook z minimalnimi spremembami za uporabnika;
 • centralizira vodenje projektov s heterogeno sestavo timov (delavci na domu, partnerska podjetja);
 • omogoča povezavo s sistemom tudi na terenu (uporaba dlančnikov in mobilnih telefonov);
 • zagotavlja večjo natančnost in preglednost nad delom;
 • omogoča različne oblike izpisov in pregledov poročil (dnevni, mesečni izpis ali izpis za poljubno obdobje, izpis v tabelarični ali grafični obliki, izpis za izbrane projekte ali posameznike,...).