PANTHEON rešitev

Iskalnik

 
 
Izberi dejavnos
 
 
 
Iskanje

Kategorije

[Expand] PANTHEON dodatki
[Collapse] Vertikalne rešitve in funkcionalnosti
 [Expand] Prodaja
 [Expand] Upravljanje dokumentov
 [Expand] Zagotavljanje kakovosti
   Upravljanje logistike
   Poslovni procesi
   Sinhronizacija podatkov
   Pogodbe
   Kadri
   Finance
   Poslovni partnerji
 [Expand] Kupci
   Osnovna sredstva
   Varnost podatkov
   Ustvarjanje dokumentov
  Drugo
Message Text
FIND Popis osnovnih sredstvev
By: ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o.
Ocena: še brez ocene
 
Ročni terminal + program FIND = optimalna kombinacija za popis osnovnih sredstev.
 
Cena: po dogovoru
 
Več info:
 
01/ 568 08 00
Pošlji sporočilo
Obišči spletno stran
Obišči forum
 
Podrobni opis
 

Ročni terminal + program FIND = optimalna kombinacija za popis osnovnih sredstev.

Uporaba ročnega terminala pri popisovanju osnovnih sredstev močno skrajša čas inventure in odpravi ročni vnos podatkov v računalnik ter dolge spiske inventarja, hkrati pa zmanjša možnost napak na minimum.

Opis programa “Popis osnovnih sredstev”

Program “Popis osnovnih sredstev FIND”, ki teče na ročnih terminalih, je namenjen izvajanju inventure osnovnih sredstev. Omogoča hranjenje velikega števila podatkov (tudi več kot 100.000 osnovnih sredstev hkrati) ter vodenje vseh informacij, ki jih popisna komisija potrebuje na terenu. Zaradi možnosti nastavljanja lahko isti program uporabljamo tako pri prvi inventuri kot tudi pri rednih ali delnih inventurah.

Vse funkcije programa so enostavne za uporabo in ne obremenjujejo popisovalcev. Za uporabo programa ni potrebno računalniško predznanje. Zaradi enostavnosti uporabe in mnogo možnosti, ki jih ponuja program, postane inventura hitrejša in manj naporna.

V ročnem terminalu se zajeti podatki zbirajo in urejajo, po končani inventuri pa se jih prenese na PC računalnik, kjer naredite izpise, kasneje pa jih vaš program za vodenje osnovnih sredstev lahko avtomatsko obdela.

Moduli programa “Popis osnovnih sredstev”


Modularna zasnova sistema omogoča poljubno kombiniranje modulov za popis, komunikacijo, konsolidacijo in poročila. Mobilni del programa FIND-TER teče na prenosnih terminalih oz. dlančnikih s PocketPC ali Windows Mobile operacijskim sistemom. S programom za prenos podatkov bodo podatki med mobilnim in stacionarnim delom prenešeni hitro in brez napak.


Modul za konsolidacijo FIND-WIN, ki teče na Windows namizni delovni postaji, bo poskrbel za pripravo podatkov za terminale, obdelavo podatkov iz terminalov, združevanje podatkov več popisnih komisij (do 99), izdelal pa bo tudi poročila o celotnem popisu ali samo poročilo ene komisije.

Zaradi modularne zasnove sistema je možno sistem prilagoditi različnim uporabnikom in načinom uporabe. Tako je možno pri manjših podjetjih uporabljati samo en terminal ali čitalec. V primeru več komisij imajo lahko vse komisije na terminalih iste podatke, lahko pa dobijo vsaka svoj del podatkov. Program FIND-WIN za konsolidacijo bo poskrbel, da bodo vsa popisana osnovna sredstva pravilno zabeležena na končnem poročilu o popisu.

 

Postopek popisovanja s terminali

Vsako popisovanje se prične tako, da uporabnik iz programa za evidenco osnovnih sredstev prenese spisek osnovnih sredstev in lokacij, ki jih je potrebno popisati.

Popisovanje z zmogljivimi prenosnimi terminali nato poteka tako, da se podatki o knjižnem stanju osnovnih sredstev prenesejo iz PC računalnika na terminal. Za prenos podatkov skrbi komunikacijski program, ki je del sistema za popisovanje. Vsako nahajališče in vsako osnovno sredstvo mora biti označeno z metalizirano oz. plastično etiketo s črtno kodo. Popis se sedaj lahko začne.

Popisovalec prebere črtno kodo prvega nahajališča, ki ga namerava popisati, in vstopi vanj. V nahajališču mora nato prebrati črtne kode vseh osnovnih sredstev, ki se tam nahajajo. Postopek popisovanja se tako spremeni v enostavno in hitro branje črtnih kod. Ko preberemo kodo osnovnega sredstva, je to že popisano in shranjeno v ročnem terminalu. Podatke o prebranem osnovnem sredstvu lahko že na terminalu pregledamo, popravimo opis ali vtipkamo opombo, zabeležimo stroškovno mesto ali celo preštevilčimo osnovno sredstvo. Za lažje delo je možno že na terminalu pregledati spisek še neodčitanih osnovnih sredstvih na trenutni lokaciji.

Ko popišemo osnovna sredstva v vseh nahajališčih, moramo zbrane podatke po kablu preko stojala prenesti nazaj na PC računalnik. Na ta način se znebimo iskanja osnovnih sredstev oz. nahajališč po dolgih seznamih, vtipkovanja popisnih list v računalnik in vseh napak, ki sledijo iz ročnega načina dela. Prav tako se močno skrajša čas popisovanja.

Končni rezultat popisa je izhodna datoteka, v kateri so zapisani vsi podatki o inventuri in je primerna za avtomatsko obdelavo in knjiženje v programih za evidenco osnovnih sredstev. Tako je tudi zadnja faza popisa – ažuriranje knjižnega stanja osnovnih sredstev – hitra in poteka brez napak.

Lastnosti izdelka in prednosti za uporabnika

 • Inventura osnovnih sredstev preko črtne kode

Prednost: Vnos in identifikacija osnovnega sredstva je hitra in natančna. Odpade iskanje osnovnih sredstev po spiskih inventarja ter vnos podatkov v računalnik.

 • Enostavna uporaba programa in ročnega terminala

Prednost: Inventura je končana hitreje kot ročno - hitrost odčitavanja je lahko do 500 osnovnih sredstev na uro.

 • Beleženje lokacij osnovnih sredstev

Prednost: Za vsako osnovno sredstvo program registrira v katerem prostoru je bilo popisano, kar vam pomaga pri lažjem kasnejšem iskanju osnovnih sredstev. Ta informacija je pomembna tudi pri kasnejših evidencah.

 • Beleženje stroškovnih mest

Prednost: Za vsako osnovno sredstvo program registrira v katerem stroškovnem mestu je bilo popisano, kar vam pomaga pri lažjem kasnejšem knjiženju osnovnih sredstev.

 • Možnost dela več popisovalcev ali komisij hkrati

Prednost: Celotni seznam vseh osnovnih sredstev lahko razdelite tako, da dobi vsaka popisna komisija svoj nabor osnovnih sredstev, ki jih mora popisati. Vsaka popisna komisija tako uporablja svoj prenosni terminal. Program na PC računalniku lahko združi delo vseh komisij, tako da dobite enotni spisek oz. eno zaključno poročilo inventure. Program omogoča uporabo do 99 popisnih komisij, pri vsakem popisanem osnovnem sredstvu se vedno zabeleži, katera komisija ga je popisala.

 • Hranjenje podatkov o do 150.000 osnovnih sredstvih in njihovih nahajališčih

Prednost: Podjetja ni potrebno deliti na več manjših enot. Inventuro lahko izvajamo enotno v celotnem podjetju, hkrati pa so vsi podatki vedno pri roki. Večja količina osnovnih sredstev zahteva tudi večjo količino pomnilnika v terminalih. Pri uporabi Windows terminalov in več kot 100.000 osnovnih sredstvih priporočamo pomnilnik 128MB.

 • Spreminjanje opisov nahajališč in osnovnih sredstev

Prednost: Popisna komisija lahko vse neskladnosti v zvezi s poimenovanjem osnovnih sredstev vnese v ročni terminal že na terenu.

 • Šifrant nazivov osnovnih sredstev

Prednost: Enostavno lahko poenotimo nazive osnovnih sredstev, popisni komisiji pa olajšamo vnos nazivov, ker se le-ti vnašajo preko črtne kode.

 • Preštevilčenje osnovnih sredstev

Prednost: Popisna komisija lahko na terenu osnovnim sredstvom dodeli nove številke. Opcija je zelo uporabna, kadar želimo pri prvi inventuri vsa osnovna sredstva preštevilčiti.

 • Ročni vnos kode osnovnih sredstev in nahajališč

Prednost: Če je črtna koda osnovnega sredstva nečitljiva ali nedostopna, lahko kodo vnesemo tudi preko tipkovnice ročnega terminala. Ročni vnos lahko tudi izklopimo in tako komisiji onemogočimo vnos neobstoječih osnovnih sredstev in s tem povezane zlorabe.

 • Dodajanje novih osnovnih sredstev

Prednost: Kadar popisna komisija ob popisu najde osnovno sredstvo, ki ni zavedeno ali nima nobene oznake, ga lahko takoj vnese v ročni terminal. Dodana osnovna sredstva lahko kadarkoli tudi izpišemo.

 • Vklapljanje in izklapljanje opcij

Prednost: Večino zgoraj naštetih opcij lahko vklopimo ali izklopimo in tako popisni komisiji omogočimo uporabo samo izbranih možnosti. Program na ta način z lahkoto prilagodimo vsaki inventuri (prva, redna, delna).

 • Delne inventure

Prednost: Kadar želimo popisati samo del osnovnih sredstev, lahko v ročni terminal naložimo samo osnovna sredstva, ki jih želimo popisati.

 • Popravljanje popisa

Prednost: Osnovno sredstvo lahko popišemo tudi večkrat. Ob vsakem popisu se zabeleži trenutno izbrano nahajališče. Možen je vklop opozorila ob večkratnem popisu. Osnovno sredstvo, ki je že bilo popisano, lahko tudi ponovno označimo kot nepopisano.

 • Beleženje datuma in ure popisa

Prednost: Vsak zapis popisanega osnovnega sredstva nosi tudi točno uro in datum popisa. To je trenutek, ko smo nazadnje odčitali črtno kodo na osnovnem sredstvu ali pa njegovo šifro vnesli ročno.

 • Izpis statistike popisa

Prednost: Popisna komisija lahko kadarkoli med popisom ugotovi, koliko osnovnih sredstev je že popisanih in koliko jih še manjka.

 • Razni izpisi na PC računalniku

Prednost: Kadarkoli po prenosu podatkov na PC računalnik lahko naredite različne izpise in tako že med potekom inventure dobite delne rezultate. Izpisi po končani inventuri so hkrati lahko tudi osnova za usklajevanje stanja. Poročila je možno izdelati za vsako komisijo posebej ali pa izpišete skupno poročilo vseh komisij.

 • Odporne etikete za označevanje osnovnih sredstev in nahajališč

Prednost: Enake etikete lahko uporabljamo za vse vrste osnovnih sredstev. Odporne so na obrabo, ekstremne temperature, vlago, umazanijo, maščobe in svetlobo. Standardna dimenzija etiket za osnovna sredstva je 50x25mm, za nahajališča pa 63x18mm.

 • Tiskanje etiket z DATAMAX termal-transfer tiskalniki

Prednost: Etikete lahko kadarkoli natisnete sami ali pa jih naročite pri nas. Ker so standardne dimenzije etiket vedno na zalogi, je rok izdelave etiket največ 7 dni. Zaradi fleksibilnega tiskanja lahko natisnemo etikete z obstoječimi številkami, kar pomeni, da ni potrebno preštevilčiti osnovnih sredstev. 

http://www.spica.si/find