User Profile

Profile Avatar
Kiến Vàng 247
23 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM
Ho Chi Minh City, ******* 71300
Viet Nam
0903294567 https://kienvang247.com.vn *******

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.

Website: https://kienvang247.com.vn

Profile Avatar
Kiến Vàng 247
23 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM
Ho Chi Minh City, ******* 71300
Viet Nam
0903294567 https://kienvang247.com.vn *******

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.

Website: https://kienvang247.com.vn