Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
[Collapse]Korisničko uputstvo za DataLab PANTHEON™
 [Expand]Licencni ugovor
  Uobičajena pitanja o PANTHEON ( F. A. Q. )
 [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Postavke
 [Expand]Kako početi?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Narudžbe
 [Collapse]Robno-materijalno knjigovodstvo
  [Expand]Carinska skladišta
  [Collapse]Uputstvo za integraciju ERP PANTHEONA-a sa fiskalnim printerima
   [Collapse]Podešavanje fiskalnih uređaja - POS X
     POS X i fiskalni štampači
   [Expand]Podešavanje fiskalnih uređaja
  [Expand]PDV
  [Expand]Prijem
  [Expand]Izdavanje
  [Expand]Izdavanje maloprodajnog računa
  [Expand]Međuskladišni prijenos
  [Expand]JCD
  [Expand]Promjena cijene
  [Expand]Inventura
   Periodično fakturisanje
  [Expand]Primjeri upotrebe tipova artikala
  [Expand]Reversi
  [Expand]Komisija
  [Expand]Unos dokumenata sa upotrebom MJ2
  [Expand]Vrednovanje zalihe
  [Expand]Odvojena kalkulacija prodajne cijene po skladištima
  [Expand]Praćenje deviznih vrijednosti
  [Expand]eSlog
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Novac
 [Expand]Kadrovi
[Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
[Expand]Vodič po PANTHEON WEB
[Expand]Poslovni savjeti
 Osvježi podatke
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
[Expand]Korisničke stranice
[Expand]Platna lista za zaposlene pri SP
[Expand]Ispisi

Load Time: 875,0065 ms
print   |
Label

POS X i fiskalni štampači

Potrebno je na vrsti dokumenata koju ste koristili za HERMES POS, POSLIJE ZAKLJUČKA BLAGAJNE, čekirati podešavanje za POS X:

 

Označiti na VD, u tabu Parametri fiskalizacije da želimo da fiskalizujemo račune

 

Podržani fiskalni štampači za štampu fiskalnih računa trenutno su: Tring FP1, Datecs:  FP 700 i FP 550 i Datecs X : FP 700  X , FP 60 X i DP25 X

Template je moguće preuzeti sa web servisa na Podešavanje/POS/Postavke fiskalnog štampača/Uvoz izvoz/Prenos šifranta:

Kada se templati prenesu u bazu, potrebno je popuniti vrijednosti za poreske stope, načine plaćanja i jedinice mjere, u zavisnosti od toga koje se koriste:

Prikaz osnovnih vrijednosti po templatima:

Datecs FP700/FP 550H:

Poreske stope:

Za stope od 17% unijeti 2, 0% unijeti 4.

Načini plaćanja:

Jedinice mjere:

KOM - KOM

L – L

M – M itd.

Tring FP1:

Poreske stope:

Za stope od 17% unijeti E, 0% unijeti K

Načini plaćanja:

Jedinice mjere:

KOM - KOM

L – L

M – M itd.

Potom je neophodno u Podešavanje/POS/Fiskalni štampač povezati koji štampač koristi koji template i sa kojim folderima radi:

Na POS dokumentu, podešavanja, ispisi, određujemo koji se link koristi:

 

Slanje i prikaz naziva artikla, na fiskalnom računu, moguće je odabrati u AK/Preduzeće/Fiskalizacija. Obratiti pažnju da je neophodno ispoštovati jedinstvenost naziva artikala koji se šalju štampaču!

 

Što se tiče načina plaćanja (Podešavanja/Računovodstvo/Načini plaćanja), došlo je do izmjene značenja Slip Tipa.

Slip tip sada određuje da li je neki način plaćanja vezan za rate ili ne:

 

U ovom primjeru Visa i Mastercard su kartice koje zahtijevaju rate, dok Bamcard nije.

 

NAPOMENE:

  • Ukoliko se koristi jedan template na nivou baze, omogućeno je korištenje POSXa zajedno sa HermesPOSom. Ovim načinom rada omogućen je test rada i prilagođavanje Aresa za POSX.
  • Ukoliko u istoj bazi koristite dva ili više templata, neophodno je sve VD prebaciti na POS X, u suprotnom sistem neće raditi.

 

 Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!