Navodila za PANTHEON

 Categories
[Collapse]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
 [Expand]Shema pogodb
 [Collapse]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
  [Expand]Davčno potrjevanje računov
   Priprava izpisa za fiskalizacijo
   Delo z davčno potrjenimi računi v PANTHEON™-u
  [Expand]GDPR v PANTHEON™-u
   FAQ Plače po ZIUZEOP
   Prehod iz Novi Pos
 [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Kako začeti?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Nastavitve
 [Expand]Naročila
 [Expand]Blago
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Kadri
 [Expand]Denar
 [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 820,0035 ms
print   |
Label

FAQ Plače po ZIUZEOP

 

VRSTE ZASLUŽKOV

Kje in kako se naredi prenos/uvoz vrste zaslužka in vrste dela iz strežnikov?

Pri uvozu prvo prenesite vrste dela in šele nato vrste zaslužkov.

Navodila za prenos vrste dela: https://usersite.datalab.eu/pantheonusermanual/tabid/316/language/sl-si/topic/prenos-sifrantov-sifrant-vrst-dela/htmlid/1002494/default.aspx

Navodila za prenos vrst zaslužkov:

https://usersite.datalab.eu/pantheonusermanual/tabid/316/language/sl-si/topic/sifrant-vrst-zasluzkov/htmlid/194/default.aspx

 

Ali lahko prenesemo vrste zaslužkov na več baz?

Navodila za Uvoz / Izvoz podatkov:

https://usersite.datalab.eu/pantheonusermanual/tabid/316/language/sl-si/topic/sifrant-vrst-zasluzkov/htmlid/194/default.aspx

 

Ali so na strežniku vrste zaslužka za bolniško odsotnost in dopust v času pandemije?

Na strežniku predpripravljenih vrst zaslužkov za bolniško in dopust v času pandemije za prenos ni. Obstoječo vrsto zaslužka lahko podvojite, spremenite vrsto delo in označite preklopnik Plača v času pandemije.  

 

 

 

 

FORMULE

Kaj pomenijo spremenljivke #Del28# in #Del12# pri formulah čakanja na delo?

Navodila sestavljalca formul za plače: https://usersite.datalab.eu/pantheonusermanual/tabid/316/language/sl-si/topic/sestavljalec-formul-za-place/htmlid/9070/default.aspx

 

 

 

MINULO DELO

Katere so potrebne nastavitve za sorazmerni izračun minulega dela?

Za pravilno delovanje in izračun sorazmernega izračuna minulega dela na osnovni vrsti zaslužka (npr. MND) na polju VZ ZIUZEOP izbrati vrsto zaslužka, velja v času pandemije.

Vrsto zaslužka za izračun minulega dela v času pandemije MPN lahko prenesete po navodilih iz sklopa vrste zaslužkov.

 

 

MINIMALNA PLAČA

Katere so vrste zaslužka se uporabljajo za sorazmerni obračun razlike do minimalne plače in minimalne osnove?

Za avtomatsko delitev razlike do minimalne osnove iz strežnika prenesite vrsto zaslužka RMP (navodila pod  točko 1. v sklopu vrste zaslužka).

Za razliko do minimalne osnove za čakanje na delo pa vrsto zaslužka RMP.

Na obstoječi vrsti zaslužka za razliko do minimalne osnove v polje VZ ZIUZEOP vnesite preneseno vrsto zaslužka za razliko do minimalne osnove v času pandemije.

 

 

Za avtomatsko delitev obračuna do minimalne plače iz strežnika prenesite vrsto zaslužka IRP.

Na obstoječi vrsti zaslužka za razliko do minimalne plače v polje VZ ZIUZEOP vnesite preneseno vrsto zaslužka za razliko do minimalne osnove v času pandemije.

 

 

 

 

OBRAČUNI

Ali lahko obračun rednega dela do pandemije, po pandemije in čakanje na delo naredimo v enem obračunu ali ga moramo delati v ločenih obračunih? Ali se REK obrazci kreirajo iz enega obračuna?

Obračun plače se lahko na enem obračunu ravno tako izvoz REK obrazcev. Navodila za primer obračuna plač na enem obračunu:

https://usersite.datalab.eu/pantheonusermanual/tabid/316/language/sl-si/topic/primeri-obracuna-plac-na-enem-obracunu/htmlid/1000000206/default.aspx

 

 

KRIZNI DODATEK

Ali se mesečni krizni dodatek lahko obračuna v rednem obračunu ali ga je potrebno narediti v ločenem obračunu?

Obračun mesečnega kriznega dodatka lahko naredite v rednem obračunu.

Navodila z nastavitvami in čarovnikom za krizni dodatek:

https://usersite.datalab.eu/pantheonusermanual/tabid/316/language/sl-si/topic/mesecni-krizni-dodatek/htmlid/1000000203/default.aspx

 

KNJIŽENJE PRISPEVKOV IZ UKREPOV ZIUZEOP

Prispevke, ki so skladno z ZIUZEOP obračuna, jih lahko poknjižite le s potrjenim preklopnikom pri Knjiženje obračunanih prispevkov.

 

 Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.