Navodila za PANTHEON

 Categories
[Collapse]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
 [Expand]Shema pogodb
 [Collapse]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
  [Expand]Davčno potrjevanje računov
   Priprava izpisa za fiskalizacijo
   Delo z davčno potrjenimi računi v PANTHEON™-u
  [Expand]GDPR v PANTHEON™-u
   FAQ Plače po ZIUZEOP
   Prehod iz Novi Pos
 [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Kako začeti?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Nastavitve
 [Expand]Naročila
 [Expand]Blago
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Kadri
 [Expand]Denar
 [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 953,1343 ms
print   |
Label

Priprava izpisa za fiskalizacijo

 

 

Preoblikovanje uporabniških izpisov zaradi slovenske fiskalizacije

 

V kolikor želimo oblikovati izpise za fiskalizacijo je potrebno imeti verzijo Pantheona 556950 ali 556960.

 

Izpisi, ki jih je potrebno preoblikovati

Izpisi, na katerih je potrebno prikazati podatke za fiskalizacijo, so izpisi računov za izdajo blaga, lastno porabo, izpisi prejetih avansov ter izpisi POS računov, in sicer so to naslednji uporabniški izpisi:

Na dokumentih izdanih računov in lastne porabe:

 • Račun (241)

 • Račun v domači valuti (245)

 • Račun po dobavnicah (2UO)

 • Račun za lastno porabo (24B)

Na dokumentih prejetih avansov:

 • Izpis avansa (23B)

 • Izpis avansa v domači valuti (23S)

Na dokumentih POS računov:

 • POS račun A4 (271)

 • POS račun termalni (290)

Podatkov za fiskalizacijo NE prikazujemo na naslednjih vrstah izpisov, ki se odpirajo iz dokumentov izdanih računov:

 • Dobavnica (140)

 • Tovorni list (242)

 • Prevzemni list (298)

Vse izpise, ki jih je potrebno preoblikovati, najdemo s spodnjo poizvedbo.

select acFormName, acReport, acName, case when acActive = 'T' then 'Aktiven' else 'Neaktiven' end active from tpa_reports

where acReport >= 'A00' and

 acFormName in ('PrometIzdDobIzpisRac', 'PrometIzdDobIzpisRacDV', 'PrometIzdDobIzpisDob', 'PrometAvansIzpisRac', 'PrometAvansIzpisRacDV', 'PrometPosIzpisRac', 'PrometPosIzpisTermalni')

order by acFormName, acReport

 

Navodila za preoblikovanje izpisov

Predlagamo vam, da si pripravite predlogo oblike izpisov, ki jih potem kopirate na uporabniške izpise. Na spodnjih slikah so z rumeno označeni podatki na izpisu, katere potrebujete, da je izpis skladen z zahtevami za fiskaliziran račun.

 

 

Dodajanje traku za fiskalizacijo

 

Svetujemo vam, da pas (Child bZIKJIR) kopirati iz sistemskih izpisov, ki so že prilagojeni in vsebujejo ustrezne podatke za fiskalizacijo. Ko na izpis dodamo band s podatki za fiskalizacijo bZIKJIR, se največkrat podre zaporedje izpisa Child bandov, kar pomeni zato ga je potrebno popraviti. Zapišimo si, kateri band je bil prej povezan z bandom bNacinPlacI, na POS računih pa bNacinPlacI. Največkrat je to band z imenom DetailFooter2 ali bEmpty. Bandu bNacinPlacI oz. bNacinPlacI nastavimo lastnost Child na bZIKJIR. Bandu bZIKJIR  in nato za lastnost Child nastavimo DetailFooter2.

 

 

Dodajanje kode na izpis

 

V kodo na izpisu dodamo proceduro ali z njo zamenjamo že obstoječo 

   procedure bZIKJIROnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
  var
    S: String;
    function ControlNumber(Str: String): String;
    var
      i, n: Integer;
      begin
        n := 0;
        for i := 1 to Length(Str) do
        n := n + dlStrToIntDef(Str[i],0);
        Result := IntToStr(n mod 10);
      end;
  begin
    CallQRBeforeBandPrint(Sender, TfrxBand(sender).visible);  
    Barcode.Visible := (fZIK.Lines[0] <> '');
    if BarCode.Visible then
    begin
      S := StrHexaToUInt64Str(fZIK.Lines[0]);
      while Length(S) < 39 do S := '0' + S;
      S := S + SQLExp('select acCode from tHE_SetSubj where acSubject = ' + dlQuotedStr(<tbParameter."acOurCompany">) + '');
      S := S + dlStringReplace(SQLExp('select (convert(varchar, adDateTimePrint, 112) + convert(varchar, adDateTimePrint, 108)) from tHE_Move where acKey = ' + dlQuotedStr(<qReportIzpisD."acKey">) + ''),':','','rfReplaceAll','');
      S := S + VarToStr(ControlNumber(S));
      Barcode.Barcode := S;
    end;  
  end;

 

Termalni – POS izpisi

 

Enako kot za A4 izpise, se tudi za termalne (POS izpise) uporabi enak postopek kot na A4 izpisih. Na slikah so pasovi, ki jih je potrebno kopirati na svoj uporabniški izpis.

 

 Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
romanl06.01.2016Dobropis nima QR kode. Ali je sploh potrebna?
SASOB 15.01.2016Zgornje kode niste posodobili!