Navodila za PANTHEON

 Categories
[Expand]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 859,3824 ms
print   |
Label

Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON

 

Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON 

 

 

Prenos Pantheon-a
Microsoft SQL strežnik

 

000001.gif

Vse podatkovne baze za Pantheon se
nahajajo na spletnem naslovu

ftp://ftp.datalab.si/databases/

 

000001.gif

Navodila za namestitev programskega paketa DataLab PANTHEON najdete v
poglavju Namestitev
programa in potrebnih komponent


To poglavje razlaga tudi način
licenciranja in registracije programskega paketa. 

 

000001.gif

Če ste naložili PANTHEON iz Demo setup-a, 

ga zaženete z:

Uporabnik = AD
Geslo = (nič).

 

000001.gif

Dobrodošle informacije

klik na ikono za pomoč ali preko spletne strani
https://usersite.datalab.eu/
-spletna pomoč (seznam sprememb, plan dela, najdene napake, forumi, druge informacije za uporabnike) 

 

Pozdravljeni v navodilih za programski paket Datalab PANTHEON. 
 

Navodila so razdeljena na 2 področji: Uporabniški priročnik za DataLab
Pantheon 5.5
in Vodič po DataLab Pantheon-u
 

Prvi je namenjen predstavitvi delovanja in funkcionalnosti posameznega modula
znotraj Pantheona, dočim je Vodič po DataLab Pantheonu
tehnično usmerjen, kjer je za vsako polje, okno in izpis pripravljena obširna
dokumentacija.

 

000001.gif

Da bi bilo spoznavanje in uporaba čim bolj enostavna, predlagamo, da si
najprej natančno preberete navodila.

 

Prvič v PANTHEON-u?

Pantheon zagotavlja celovito informacijsko podporo poslovanju, ki je
sestavljen iz posameznih modulov.
 

Tako je uporabnikov namenjeno poglavje Kako začeti?,
kjer je predstavljen potek namestitve Pantheona, ter  opis podporne
infrastrukture, s katero si uporabniki sami lahko pomagajo pri nastalih
problemih z uporabo spletne pomoči, ali pa zastavljanjem vprašanj svojemu
podporniku.

Osnove Pantheona so razložene v poglavju Osnove dela s programskim paketom PANTHEON, kjer imamo razloženo
funkcionalnost in pomen posameznih tipk, oken, izbirnikov ...
 

 

Razumevanje PANTHEON-a

Ker je večina podatkov v programskem paketu šifrirana, pred odpiranjem
šifrantov (npr. partnerjev, identov ipd.) preberite poglavje Napotki za šifriranje.Za uspešno delo s PANTHEON-om je nujna pravilna nastavitev vseh vrst
dokumentov, ki se uporabljajo v podjetju. Posebno skrb je potrebno nameniti
skladiščem in potem materialnih prometov. Vsled tega toplo priporočamo branje
poglavja Materialni
in blagovni tokovi
.
Proizvodna podjetja, torej tista, ki uporabljajo delovne naloge, naj si
preberejo še poglavje Proizvodnja
- uvod
. Ostali lahko to poglavje brez težav izpustijo.

 

Vsakodnevno delo s PANTHEON-om

Poglavja od tu naprej sledijo z logiko razporeditve menijev. Ko smo
seznanjeni z osnovami, lahko začnemo z vpisovanjem šifrantov in nastavitvami
programskega paketa


 

Naslednji sklop navodil tvorijo Naročila,
v katerih spremljamo prejeta in izdana naročila

 

Modul Proizvodnja
je namenjen izdelavi novih izdelkov in polizdelkov na podlagi
različnih kosovnic. Pravtako je omogočeno planiranje in
terminiranje proizvodne aktivnosti in pregled dogajanja s pomočjo
analitike v proizvodnji.

 

Sledi modul Blago
v katerem prevzemamo in izdajamo idente, jih prenašamo med skladišči, vodimo
carinska skladišča in druge carinske evidence, izdelujemo
DDV poročila ter
pregledujemo zalogo in delamo obračune tako prejetih, kot tudi izdanih računov.

 

Poseben modul Servis
skrbi za vodenje reklamacijskih in drugih servisnih zahtevkov.

 

Računovodjem in knjigovodstvu je namenjen modul Denar,
ki vsebuje vse računovodske funkcije. Od ročnega in avtomatskega knjiženja,
izpisov in obračunov (vključno z različnimi bilancami), blagajniškim
poslovanjem, likvidaturo in obrestmi.

 

Modul Kadri
je namenjen spremljanju zaposlenih. Poleg kadrovske evidence najdemo v njem tudi
potne naloge ter plače.

 

Skupina poglavij Namizje
razlaga uporabo določenih funkcij za urejanje oken programa.

 

Vsa sporočila
programa
, ki jih  PANTHEON sporoča ob uporabi so zbrana skupaj z
napotki za njihovo odpravo v tem sklopu.

 

Dodatni programi PANTHEON-a

Poleg  PANTHEON-a imamo za opravljanje posebnih nalog še nekaj
programov, ki so vezani nanj. V delu Dodatni programi
najdemo navodila za ATENO, CHRONOS in OTOS.

 

Skupek poglavij ARES je poglavje namenjeno programerjem in razlagi
vgrajenega razvojnega okolja ARES.

 

Administracija PANTHEON-a

Sistemska in tehnična vprašanja, povezana z vzdrževanjem programske opreme
razlaga Administracija DataLab programske opreme.

 

 

 

000001.gif

Za pregled video navodil, ki so dodana tem navodilom potrebujete 
Microsoft Windows MediaPlayer verzije 9

 

Pri delu s programsko opremo Vam želimo čim več uspeha!

razvojna ekipa DataLab 


 Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.