Navodila za PANTHEON

 Categories
[Expand]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 750,0163 ms
print   |
Label

Pantheon FA

PANTHEON Farming

Pantheon FA je programski modul namenjen tistim, ki želijo imeti o svojem kmetijskem gospodarstvu čim več informacij, izpolniti vse zakonske predpise glede vodenja evidenc, ob tem pa za birokracijo porabiti kar se da malo časa. S Pantheonom FA lahko vodimo evidence za živinorejo, poljedeljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo. Tako omogoča enostavnejše in preglednejše vodenje kmetijskih gospodarstev. S tem programskim modulom lahko uporabniki sledijo dogajanju na svojem kmetijskem gospodarstvu in izpolnjujejo obveznosti do vseh pristojnih institucij glede poročanja o stanju na kmetijskem gospodarstvu.

Kot del skupine PANTHEON omogoča vse, kar omogoča Pantheon poslovnoinformacijski sistem. V samem modulu FA lahko vodimo enostavne računovodske opreacije, če pa modul povežemo z drugimi licenčnimi verzijami, lahko preostale zahtevnejše računovodske operacije opravljamo bodisi sami, bodisi s pomočjo računovodskega servisa s Pantheon platformo.  

PANTHEON Farming shematski pregled

Spodaj prikazana shema PANTHEON Farming-a. V osnovi je deljen na živali in rastline.In general it is divided in animals and plants. Vsebine, označene z * so obvezne za vnos.

 

Meniji Pantheona FA so identični z meniji SE licenci.

Nastavitve Modul nastavitve v licenci FA je podoben modulu Nastavitve  v SE licenci z dodatnim menijem Kmetijsko gospodarstvo.
Kmetijstvo S pomočjo modula Kmetijstvo lahko v program vnašamo vse dogodke na kmetijskem gospodarstvu in s tem enostavneje in pregledneje vodimo našo kmetijo.
Nabava V tem modulu kreiramo in spremljamo naročila, vnašamo prejete račune tako iz domačega kot tujega trga.
Prodaja

V modulu prodaja izdajamo predračune, račune, dobropise, avanse, lastno porabo in vse to spremljamo tudi preko Obračunov izdanih računov.

Zaloga S to funkcijo pregledujemo stanje skladišč.
Denar

Modul "Denar" omogoča  vpogled v konto kartice kupcev oz. dobaviteljev, pregled njihovih odprtih postavk, izpis splošnih položnic in virmanov ter obračunov, vezanih na finančne podatke. Poleg tega pa nam omogoča tudi poročila za FADN (Farm Accountancy Data Network) evidence.

Kadri Modul " Kadri " v FA licenci je namenjen vodenju zaposlenih skozi Personalno mapo, ter kreiranje potnih nalogov.
Namizje Funkcije iz menijske izbire "Namizje" so nam v pomoč predvsem takrat, ko imamo odprtih več oken za vnos dokumentov, šifrantov, pregledov, izpisov ipd.
Pomoč Preko menija Pomoč lahko dostopamo do različnih oblik pomoči za uporabnike. 

Preden se bomo sprehodili čez posamezne menije naj omenimo, da se  v vstopu v sam program odpre koledar v katerem so zabeleženi vsi dogodki, ki se bodo odvijali v prihodnjih dneh. Koledar je namenjen pregledu dogodkov: uporaniku ni trebe preverjati vsake živali posebej, saj so v koledarju prikazani predvideni datumi osemenitev, telitev in podobno. S klikom na dogodek v koledarju se odpre Kartica živali, kjer si lahko ogledamo podrobnosti. Poleg dogodkov, ki se v koledarju vpisujejo avtomatsko, lahko vpišemo tudi lastna opravila, sestanke.....

Zgornji del koledarja pa je namenjen vpogledu stanja na kmetijskem gospodarstvu, kjer vidimo koliko živali imamo v proizvodnji, v presušitvi ali v karenci.

000001.gif V koledarju se trenutno zapisujejo samo podatki za dogodke, ki se bodo zgodili v prihodnosti. Podatki za nazaj se sproti pobrišejo iz koledarja, razen tistih dogodkov, ki smo jih ročno vnesli v koledar. 

 Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.