Blog

Primož Rajbar 6. 03. 2014 09:30

Po več letih takšnih in drugačnih dogovarjanj in bolj ali manj uspešnih poskusov, da bi tudi kmetijsko dejavnost, ki jo opravljajo kmetijska gospodarstva kot fizične osebe, približali obdavčitvi na osnovi dejansko doseženih ekonomskih kazalnikov, je vodenje poslovnih evidenc za davčne namene od začetka letošnjega leta postala obveznost na okoli 1200 kmetijah.

Read More...

Primož Rajbar 20. 12. 2013 09:31

S1.1.2014 stopi v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki zavezuje k vodenju knjigovodstva vse tiste kmetije, ki  presegajo mejo (katastrski dohodek + 50% obdavčenih subvencij), 7.500,00€. To bo zavezovalo kmete k vodenju računovodstva in zadeva še daleč ni tako enostavna, kot si nekateri predstavljajo.

Read More...