Navodila za PANTHEON

 Categories
[Collapse]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
 [Expand]Shema pogodb
 [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
 [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Kako začeti?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Nastavitve
 [Expand]Naročila
 [Expand]Blago
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Kadri
 [Expand]Denar
 [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 828,1224 ms
print   |
Label

Kadri

 10381.gif10411.gif10382.gif10383.gif

V panelu Osnovni podatki vpisujemo naslednje podatke:

 

Registerska številka zavezanca

Vpišemo registrsko številko zavezanca za prispevek. Podatek uporabljamo pri izpisu za:

Številka odločbe: PIZ- Vnesemo številko odločbe PIZ. Ta podatek se uporablja na obrazcu Seznam zaposlenih invalidov za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Število delovnih ur v tednu Polje za vnos rednega delovnega časa zavezanca za prispevek, ki se vnaša v številu polnih ur na teden.
Število delovnih dni v tednu Polje za vnos rednega delovnega časa zavezanca za prispevek, ki se vnaša v številu delovnih dni na teden.
Podpisnik kadrovskih odločb Iz izbirne tabele izberemo delavca, ki se bo pojavljal kod podpisnik kadrovskih odločb.
Vložnik obrazcev Iz izbirne tabele izberemo delavca, ki se bo pojavljal kot vložnik obrazcev.
 
Pooblaščenec Iz izbirne tabele izberemo subjekta, ki se bo pojavljal na REK obrazcih kot pooblaščenec.
Šifra uslužbenca Vpišemo šifro uslužbenca oz. našega referenta na DURS-u. Šifra se izpiše na REK obrazcu.

 

 

Generiranje matične številke delavca

 

Generiranje matične šifre

V kolikor imamo obkljukano Generiranje matične šifre se v bo v Personalni mapi pri generiranju novega delavca v polju Matična št. avtomatsko kreirala matična številka z določeno dolžino kode in konstanto.
Dolžina kode Določimo dolžino kode brez konstante, ki se bo izpisala v Matični št. v Personalni mapi. Na voljo imamo max. 13 znakov.
Konstanta Določimo naziv konstante, ki se bo izpisala v Matični št. v Personalni mapi. Na voljo imamo max. 13 znakov.

 

Generiranje šifre delavca

 

Generiranje šifre delavca

V kolikor imamo obkljukano Generiranje šifre delavca se v bo v Personalni mapi pri generiranju novega delavca v polju Šifra avtomatsko kreirala šifra z določeno dolžino kode in konstanto.
Dolžina kode Določimo dolžino kode brez konstante, ki se bo izpisala v Šifra v Personalni mapi. Na voljo imamo max. 13 znakov.
Konstanta Določimo naziv konstante, ki se bo izpisala v Šifra v Personalni mapi. Na voljo imamo max. 13 znakov.

Generiranje šifre kandidata

 

Generiranje šifre kandidata

V kolikor imamo obkljukano Generiranje šifre kandidata se v bo v Kandidati pri generiranju novega kandidata v polju Šifra kandidata avtomatsko kreirala šifra z določeno dolžino kode in konstanto.
Dolžina kode Določimo dolžino kode brez konstante, ki se bo izpisala v Šifra kandidata v Kandidatih. Na voljo imamo max. 13 znakov.
Konstanta Določimo naziv konstante, ki se bo izpisala v Šifra kandidata v Kandidatih. Na voljo imamo max. 13 znakov.
00001.gif V kolikor nimamo obkljukano generiranje matične številke delavca, šifre delavca in šifre kandidata v polje Dolžina kode in Konstanta ne moremo vnašati podatkov.
79176.gif Glej primer: Kreiranje Matične številke in numerične šifre delavca

 

Sledenje vozil V kolikor imamo potrjen preklopnik se bo v Kadri l Personalna mapa l Podatki o l Osnovni podatki prikazalo okno Sledenje vozil z možnostjo vnosa podatkov za sledenje vozil v potnih nalogih za tega zaposlenega. Če preklopnika nimamo obkljukanega potem se okno Sledenje vozil ne bo prikazalo v personalni mapi.
Poenotenje kontaktov  V kolikor imamo potrjen preklopnik se bodo v Šifrantu subjektov med kontakti izpisali vsi zaposleni, ki smo jih na novo vnesli v Personalno mapo.
Logična kontrola vnosa računa zaposlenega

V kolikor je preklopnik obkljukan program pri vnosu računa v panelu Računi vrši kontrolo glede pravilnosti dolžine številke transakcijskega računa delavca ter v primeru napake javi IRIS sporočila:

Nepravilna številka transakcijskega računa - IRIS 8304

V primeru, da preklopnik ni obkljukan program pri vnosu transakcijskega računa ne vrši kontrole.

ID Številka za eVem Vpišemo ID številko za eVEM za oddajo M-obrazcev preko portala eVEM.
Prikaz na izpisih

Za spodnja polja lahko tu izbiramo različen prikaz na izpisih.

 

Delavec V tem polju določimo kateri podatki delavca iz personalne mape se bodo prikazovali na izpisih, kjer se pojavljajo delavci (Personalna mapaPlače...). Možne so naslednje kombinacije:
 • 0 - Šifra
 • A - Ime Priimek
 • B - Priimek Ime
 • C - prefiks Ime Priimek
 • D - prefiks Priimek Ime
 • E - Ime prefiks Priimek
 • F - Priimek prefiks Ime
 • G - Ime SrednjeIme Priimek
 • H - Priimek SrednjeIme Ime
 • I -  Prefiks Ime SrednjeIme Priimek
 • J -  Prefiks Priimek SrednjeIme Ime.
 • K - Prefiks Ime Priimek Sufiks
 • L - Prefiks Priimek Ime Sufiks

Na podlagi teh nastavitev se podatki vpisani v personalni mapi v šifri razčlenjeno prepišejo v polja v prefiks, primek, ime, srednje ime. Nastavitve vplivajo tudi na prikaz podatkov v zavihku personalne mape:

Delovno mesto Izbiramo lahko prikaz delovnega mesta med Delovno mesto, Naziv 2 in Naziv 3
Oddelek Izbiramo lahko prikaz oddelka med Šifra, Naziv 2 in Naziv 3
79176.gif Glej primer: Izpis delavca na kadrovskih odločbah in plačilnih listah
79176.gif Glej primer : Prenos delavca v osnovne podatke glede na izbiro prikaza na izpisih

 

 

 

 

 

KADRI:Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.