Navodila za PANTHEON

 Categories
[Collapse]Uporabniški priročnik za Datalab PANTHEON
 [Expand]Shema pogodb
 [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
 [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Kako začeti?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Nastavitve
 [Expand]Naročila
 [Expand]Blago
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Kadri
 [Expand]Denar
 [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON-u
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON WEB LIGHT
[Expand]Uporabniški priročnik za mobilni POS
[Expand]Vodič po mobilnem POS-u
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Vodič po Datalab PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 694,9423 ms
print   |
Label

Proizvodnja

 

Proizvodnja

010383.gif

 

000001.gif Pred nadaljnim študijem navodil si preberite poglavje Predgovor v računalniško spremljanje proizvodnje.

 

V tem delu navodil za uporabo poslovne aplikacije PANTHEON so predstavljene osnove za nastavitev in uporabo proizvodnega področja aplikacije.

Vsebina tega dela je obdelana v dveh naslednjih poglavjih:

V področju navodil Nastavitve so v oddelku Proizvodnja opisani naslednji šifranti proizvodnega področja:

 • Resursi za definiranje delovnih resursov, na katerih se izvajajo delovne operacije in hierarhijske strukture seštevalnih resursov
 • Kosovnice za oblikovanje materialnih kosovnic (sestavnic) in tehnoloških postopkov izdelave
 • Koledar za oblikovanje hierarhijske strukture delovnih koledarjev
 • Kontrolni predpisi za opisovanje kontrolnih predpisov
 • Zastoji za opredeljevanje vrst zastojev

V glavnem meniju Proizvodnja aplikacije PANTHEON so naslednji meniji za procesno uporabo proizvodnega področja aplikacije:

 • Obdelava je področje razpisa in procesiranja proizvodnje z delovnimi nalogi
 • Analiza proizvodnje za analizo podatkov stanja delovnih nalogov v proizvodnji
 • Delovni nalogi je področje za obvladovanje poenostavljene strukture delovnih nalogov brez povezave s tehnološko strukturo proizvodnje
 • Planiranje za planiranje in terminiranje materialnih potreb in usklajevanje proizvodnih kapacitet
 • Analiza opravljenega dela za analizo vloženega dela delavcev v proizvodnem procesu
 • Izdaja materiala za izvajanje transakcij izdaje materialov iz skladišč na delovne naloge
 • Vnos opravljenega dela za poročanje opravljenega dela na delovnih nalogih
 • Vnos opravljenega dela po delavcih za poročanje opravljenega dela na delovnih nalogih po delavcih
 • Prevzem izdelkov za izvajanje transakcij predaje gotovih izdelkov z delovnih nalogov v skladišča

Proizvodno področje poslovne aplikacije PANTHEON je neposredno, integralno povezano z drugimi področji aplikacije, kot so:

 • naročila kupcev (povezava z delovnimi nalogi in planom)
 • naročila dobaviteljem (povezava z materialno oskrbo proizvodnje)
 • količinsko in finančno stanje zalog
 • poraba in vrednotenje porabe
 • prevzem in vrednotenje prevzema
 • kalkulacija in pokalkulacija proizvodnje

Preden se lotimo razlage programskega paketa, si poglejte osnovne pojme, ki nas bodo spremljali, če pa vas zanima, kaj potrebujete za začetek dela s programskim področjem proizvodnje pa si poglejte poglavje Kako začeti.

 
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.