Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Expand]Vodič po PANTHEON-u
[Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
 [Expand]Shema pogodb
 [Collapse]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
  [Expand]Davčno potrjevanje računov
   Priprava izpisa za fiskalizacijo
   Delo z davčno potrjenimi računi v PANTHEON™-u
  [Expand]GDPR v PANTHEON™-u
   FAQ Plače po ZIUZEOP
   Prehod iz Novi Pos
 [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™
 [Expand]Kako začeti?
 [Expand]ePoslovanje
 [Expand]Nastavitve
 [Expand]Naročila
 [Expand]Blago
 [Expand]Proizvodnja
 [Expand]Servis
 [Expand]Kadri
 [Expand]Denar
 [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
[Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
[Expand]Vodič po PANTHEON Retail
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
[Expand]Vodič po PANTHEON VET
[Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON VET
[Expand]Vodič po PANTHEON Farming
[Expand]Uporabniške strani
[Expand]Nasveti o podjetništvu

Load Time: 1437,5232 ms
print   |
Label

Davčno potrjevanje računov

SPLOŠNA NAVODILA - Za pripravo programske opreme na davčno potrjevanje računov

 

Davčno potrjevanje računov in nastavitve programa so možne od verzije PANTHEON™ 556950 naprej!

1. KORAK ->PRIPRAVA PRAVILNIKOV

V podjetju si pripravimo INTERNI AKT o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Zavezanec bo moral vsakemu poslovnemu prostoru, v katerem izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, z internim aktom dodeliti oznako poslovnega prostora, ki je sestavni del številke računa. Predpisati bo moral pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim prostorom. Interni akt mora sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Interni akt boste morali predložiti v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

Tako kot bomo določili z Internim aktom, bomo tudi v Panteonu vnesli svoje poslovne prostore!

Primeri internih aktov

 

Na E-Davkih naročilo digitalnega potrdila

Na spletni strani E-Davki je potrebno z obrazcem naročiti namensko digitalno potrdilo. Potrdilo lahko naroči tudi vaša pooblaščena oseba (računovodja), ki za to potrebuje pooblastilo. V primeru, da ima vaš računovodja že sedaj generalno pooblastilo ni potrebno izdati novega, če pa ima pooblastilo za določene obrazce pa je potrebno dodati pooblastilo za naročilo namenskega digitalnega potrdila.

Postopek je preprost. Na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS si natisnemo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga izpolnimo (določimo pooblaščenca) in ga pošljemo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel.

Kakšen bo sicer postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila?

 1. Od 15. 11. 2015 dalje naj bi lahko zavezanci prek portala eDavki vložili Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo imenoval DPR-PridobitevDP.
 2. Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.
 3. Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU (tega portala trenutno še ni).
 4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.
 5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v Mobilno blagajno.

Za tehnično pomoč lahko zavezanci pokličejo na telefonsko številko (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto na naslov sd.fu@gov.si.

Potrebujemo en certifikat na bazo!

 

NASTAVITVE

POZOR!
Nastavitve Administratorske konzole in Šifranta Vrst dokumentov so mogoče šele, ko s strani eDAVKOV pridobimo digitalno potrdilo!

Pred tem (pred pridobitvijo certifikata) si lahko pripravimo naslednje šifrante: Načinov plačila, Šifrant poslovnih prostorov in uredimo vnos davčnih številk osebam, ki izdajajo račune!

Pred dnevi smo naleteli na težavo kjer se ni bilo mogoče pvezati z FURS strežnikom iz HR območja. Dostop je omogočen samo za IP naslove v Sloveniji, za dostop zunaj Slovenije sporočite na elektronski naslov dev.blagajne.fu@gov.si Davčno številko izdajatelja, naziv izdajatelja in IP naslove iz katerih boste dostopali.

Nastavitve Administratorske konzole - Fiskalizacija

V administratorski konzoli nastavimo naslednje:

 • Fiskalni tiskalnik (izbere se FURS);
 • Datum začetka fiskalizacije;
 • Server (izbere se testni ali produkcijski server - odvisno od tega ali testiramo ali nastavljmo za delo);
 • Uvozi se certifikat (za podpisovanje);
 • Vnese se vhodni direktorij in označi, ali se želi shranjevati kopije izhodnih podatkov (xml dokumentov):

Slika 1: Nastavitve Fiskalizacije v Administratorski konzoli.

Preko gumba uvoz certifikata uvozimo certifikat. Poleg tega pa lahko določimo za katerega uporabnika bo določen certifikat veljal. To naredimo na način, da pod uporabnika vnesemo uporabnika na katerega se nanaša certifikat. V primeru, da uporabnik ni vnešen lahko certifikat uporabljajo vsi uporabniki.

 

Vnesemo poslovne prostore in jih prijavimo

Kako dostopimo do šifranta poslovnih prostorov? 

Z dvojnim klikom na polje kjer iz šifranta izbiramo in odpre se nam Šifrant poslovnih prostorov.

V kolikor imate LT ali LX verzijo, da Vrst dokumentov dostopite tako, da 2 x kliknete na številko dokumenta izdaje in odpre se vam Šifrant Vrst dokumentov.

 

 

V Šifrantu poslovnih prostorov kreiramo toliko Poslovnih prostorov, kot imamo prodajnih mest, kjer izdajamo gotovinske račune. Te smo že predhodno definirali v našem Internem aktu. V šifrant poslovnih prostorov je potrebno vnesti vse potrebne podatke, ki se razlikujejo glede na tip poslovnega prostora (premični ali nepremični).

Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, določi zavezanec sam, pri čemer je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z, mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in mora biti enkratna na nivoju zavezanca.

Pri identifikacijski oznaki nepremičnine se vpiše identifikacijska oznaka stavbe oziroma dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kot je določena v registru nepremičnin. Oznaka se vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe, ki se vpisujejo ločeno.

Če vam niso znani identifikacijski podatki o nepremičnini, le-te pridobite na Geodetski upravi Republike Slovenije - GURS.

Javni pogled v nepremičnine: Javni vpogled v podatke o nepremičninah

Za nepremični poslovni prostor se v sporočilu o posredovanju podatkov vpiše tudi naslov poslovnega prostora. Naslov sestavljajo ulica in hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, pošta in poštna številka.

Ko bomo vnesli vse potrebne podatke, bo program sam sporočil in prijavil naše poslovne prostore FURS-u.

Slika 2: Nastavitve v Šifrantu poslovnih prostorov

V kolikor izberemo Mobilni prostor, se forma za vnos spremeni!

Ko prijavljamo poslovni prostor moramo biti zelo pozorni na datum prijave saj mora biti ta enak datomu v Aministratorski kontoli pri Fiskalizaciji!

Slika 3: Nastavitve v Šifrantu poslovnih prostorov – Mobilni prostor

 

Nastavitve Šifranta vrst dokumentov - zavihka Parametri fiskalizacije

Katere račune moramo fiskalizirati?

Maloprodajne račune – POS

DA -> VSE

Veleprodajni računi

Samo tiste, ki so plačani z gotovino ali kartico

Računi spletne prodaje

DA -> VSE

Računi, ki se izdajo in so plačani preko pošte, GLS, DTD, DHL…

DA -> VSE

Računi, ki se izdajajo na avtomatih

NE

Računi plačani čet PayPal NE
Računi plačani z MONETO NE

 

V šifrant VD na Blago Izdaja je dodan zavihek Parametri fiskalizacije. Zavihek je dodan na dokumente: Dokument, Zbirno, Lastna poraba in Avans.

 

 

Slika 04: Nastavitve Fiskalizacije v Šifrantu vrst dokumentov.

 

 

Slika 05: Primer nastavitve Maloprodaje POS

 • Fiskaliziraj račune: privzeto nastavljena nastavitev. Odstranimo, če na tej Vrsti dokumenta ne želimo izvajati fiskalizacije (3. Člen ZdavPR).
  Opcija je dana, ker po 3. Členu ZdavPR niso vsi računi podleženi fiskaliziranju. V primeru, če je preklopnik označen, so vidne nadaljnje postavke na zavihku. V tem primeru, se bodo fiskalizirali dokumenti, ki imajo v glavi dokumenta nastavljen način plačila Gotovinsko. Privzeto je preklopnik izbran.
  V primeru, če preklopnik ni izbran, se računi na tej Vrsti dokumenta ne bodo fiskalizirali ne glede na izbran Način plačila v glavi dokumenta. Tudi samo številčenje računov se bo izvajalo po Pantheonovi interni številki.
 • Fiskalizirati vse dokumente: nastavimo, če želimo, da se na tej Vrsti dokumenta fiskalizirajo vsi računi, ne glede na Način plačila v glavi dokumenta.
 • Poslovni prostor: Iz Šifranta poslovnih prostorov je potrebno izbrati Poslovni prostor. Poslovni prostor mora biti prijavljen, v nasprotnem primeru se bo javila napaka pri fiskaliziranju dokumenta.
 • Oznaka elektronske naprave: vnese se oznaka elektronske naprave.
  Vnese se numerična oznaka el. naprave, ki ne sme vsebovati vodilnih ničel in posebnih znakov.
  V primeru, če na dveh različnih Vrstah dokumentov vnesemo isto kombinacijo Poslovnega prostora in Elektronske naprave, program vrne sporočilo in ne dovoli takega vnosa:

Slika 6: Kontrola kombinacije Poslovnega prostora in Elektronske naprave v Šifrantu Vrst dokument

OZNAKA ELEKTRONSKE NAPRAVE V PANTHEONU

Podatkovna baza je nameščena na enem računalniku do koder lahko dostopa več oseb hkrati in izdeluje isti dokument. Ker se dokumenti številčijo znotraj poslovne enote in elektronske naprave ni možno za eno vrsto dokumenta izbrati več različnih elektronskih naprav. 
 

Opcije, da se ena elektronska naprava dodeli večim vrstam dokumenta nismo podprli, ker bi v nasprotnem imeli vsi dokumenti na isti napravi enotno številčenje, kar bi otežilo iskanje in pregled med dokumenti. Omenjana nastavitev je skladna z zakonom, potrebno je le to opisati v internih aktih.

Nastavitve Šifranta Načinov plačila

V Šifrantu Načinov plačil je dodana nova kolona Fisk. Skupina. Za vsak Način plačila je tako potrebno določiti Fisk. Skupino: Gotovina ali Ostalo. Računi, ki bodo v glavi dokumenta vsebovali Način plačila s Fiskalno skupino Denar, se bodo ob ostalih predpostavkah, fiskalizirali. Računi s Načinom plačila Ostalo se ne bodo fiskalizirali.

 

Slika 7: Šifrant načinov plačil.

Priporočljivo je, da se pri vseh načinih plačila določi Fiskalno skupino!

 

Vnos davčne številke prodajalcem – uporabnikom programa v Kontaktnih osebah Šifranta Subjektov


Slika 8: Šifrant Subjektov – Kontaktne osebe -POS

Potrebno je nastaviti Davčne številke pri uporabnikih programa, saj se podatek o tem, kdo je kreiral oz. fiskaliziral račun pošilja na FURS. Nastaviti je potrebno na zavihku POS v kontaktnih osebah (v buildu 55700 bo vnos možen tudi na samem uporabniku v Administratorski konzoli):

Slika 9: Nastavitve Davčne št. in (po želji) Oznake v Šifrantu kontaktnih oseb.

MOŽNE NAPAKE PRI FISKALIZACIJI

S001:

 • Ali je davčna številke osebe, ki je naredila račun pravilna.
 • Davčna številka na podjetju se ne ujema z certifikatom
 • Nepravilno ali napačno vneseni podatki
 • Če ste uporabljali VKR ali so vsi podatki iz VKR pravilno vpisani.

S003:

 • Prosim da nam posredujete vse informacije o računu pri katerem ste dobili napako.

S004:

 • Za podano serijsko številko digitalnega potrdila ne obstaja digitalno potrdilo v informacijskem sistemu FURSa kaj pomeni da certifikat ni pravilen. V tem primeru se obrnite na vašega vzdrževalca informacijskega sistema.

S005:

 • Vnesena davčna številka podjetja ni pravilna ali uporabljate digitalno potrdilo drugega poslovnega subjekta. Prosimo preverite ali imate pravilno vneseno davčno številko podjetja. Če je to v redu, potem se  obrnite na vašega vzdrževalca informacijskega sistema.

S006:

 • Poslovni prostor iz katerega ste izdali račun ni potrjen ali je označen kot zaprt. Prosim preverite in ponovno potrdite poslovni prostor.

S007:

 • Obrnite se na vašega vzdrževalca informacijskega sistema. Potrebno je novo digitalno potrdilo.

S008:

 • Obrnite se na vašega vzdrževalca informacijskega sistema. Potrebno je novo digitalno potrdilo.

POTEK FISKALIZACIJE RAČUNA

V primeru, če je datum računa za datumom začetka fiskalizacije (Administratorska konzola – Podjetje – Fiskalizacija) in če imamo na Vrsti dokumenta nastavljen preklopnik Fiskaliziraj račune program preveri, ali v glavi dokumenta obstaja Način plačila s Fiskalno skupino: Gotovina oz. v primeru preklopnika Fiskaliziraj vse račune (v Šifrantu Vrst dokumentov) ne glede na Način plačila in račun fiskalizira ob:

 • Tiskanju dokumenta: program ob tem izvrši določene kontrole in fiskalizira dokument. Tako se na samem predogledu ob tiskanju osvežijo podatki na računu: Fiskalna številka, Čas izdaje, ZOI in EOR;
 • Shranitvi dokumenta v katero koli drugo obliko (word, excel, pdf...): program ob tem izvrši določene kontrole in fiskalizira dokument;
 • Izvozu v eSlog: program ob tem izvrši določene kontrole in fiskalizira dokument. Na kreiranem pdf dokumentu morajo tako biti na računu zavedeni že vsi potrebni elementi: Fiskalna številka, Čas izdaje, Referent, ZOI in EOR;

Program na posamezni Vrsti dokumenta preverja datum začetka Poslovnega prostora, nastavljenega na tej Vrsti dokumenta in pri začetku fiskalizacije upošteva le-tega.

 

Tiskane dokumenta oz. pretvorba dokumenta v drugo obliko

Ko kreiran dokument, ki zadostuje pogojem, da je datum izdaje računa po datumu Začetka fiskalizacije v AK in če je v Šifrantu VD označena opcija Fiskaliziraj račune, pošljemo v tiskanje, se izvršijo kontrole in fiskalizacija dokumenta.

Tako na predogledu računa še nimamo določenih polj oz. podatkov:

 • Račun (fiskalna številka)
 • Čas izdaje (zapiše se v trenutku, ko račun izdamo: torej natisnemo, damo v neko drugo obliko ali skreiramo eSlog)
 • ZOI (Zaščitna Oznaka Izdajatelja Računa; številka in QR koda)
 • EOR (Enkratna Identifikacijska Oznaka Računa)

Na izpisih za namene fiskalizacije se kot Odgovorna oseba zapiše Referent iz dokumenta!

Predogled računa pred pošiljanjem v tiskanje (oz. v katero koli drugo obliko):

Slika 10: Predogled izpisa računa, ki še ni bil poslan v tiskanje ali katero drugo obliko.

Kot odgovorna oseba, se na dokumentih, ki so podvrženi fiskalizaciji, izpisuje Referent!

Ko se iz predogleda dokument pošlje v tiskanje, ali v katero drugo obliko, se sam predogled izpisa osveži z zgoraj navedenimi podatki:

Slika 11: Predogled izpisa računa po tiskanju le-tega oz. konvertiranju v drugo obliko.

Vsako nadaljnje tiskanje (pretvorba v drugo obliko ali izvoz v eSlog) se številči in označi na dokumentu kot Kopija in zaporedna številka kopije.

Torej, če zgornji dokument naknadno pošljem še v eSlog, bo PDF izgledal takole:

 

 

 

Slika 12: Izgled PDF dokumenta, po pošiljanju v eSlog (dokument je bil prehodno tudi natisnjen).

Fiskalizacija se izvaja tudi pri tiskanju ali pošiljanju v Dokumentacijo preko forme Izpis od številke do številke.

Da je bil dokument poslan v fiskalizacijo in uspešno fiskaliziran, lahko vidimo po št. EOR na sami formi dokumenta:

 

Slika 13: Podatki na formi računa dokumenta izdaje (v glavi dokumenta).

Ko je dokument enkrat fiskaliziran, ga ni več možno brisati. Tako na samem dokumentu zgoraj ni več vidne ikone za brisanje dokumenta:

Slika 14: Prikaz ikon v orodni vrstici dokumenta (gumba za brisanje fiskaliziranega dokumenta ni).

 

Izvoz v eSlog

Tudi pri samem izvozu v eSlog se dokument kreira v primeru, če ustreza pogojem, da je datum izdaje računa po datumu Začetka fiskalizacije v AK in če je v Šifrantu VD označena opcija Fiskaliziraj račune. Tako bojo že vsi zahtevani elementi na izpisu računa vsebovani v PDF datoteki, ki se kreira skupaj z eSlog datoteko.

 

Številčenje računov, izpisi in kopije izpisov

Zaporedne številke računov si morajo po vsakem poslovnem prostoru ali elektronski napravi slediti v enem neprekinjenem zaporedju. Številka računa je tako sestavljena iz:

 • Poslovnega prostora
 • Elektronske naprave in
 • Zaporedne številke.

Ko račun prvič izpišemo (pretvorimo v neko drugo obliko ali pošljemo v eSlog) je to originalni račun. Vsako naslenje pošiljanje računa v tiskanje (drugo obliko ali eSlog) se zaporedno številči kot kopija in tako tudi izpiše na samem dokumentu.

V primeru računa z VKR oznako, pa je original račun tisti, ki smo ga izdali iz VKR. V tem primeru bo prvi izpis takega računa iz programa, le-ta že vseboval oznako: Kopija 1.

Na uporabniške izpise bo tako potrebno dodati podatke:

 • Interna številka
 • Čas izdaje
 • Kopija
 • Odgovorna oseba (Referent)
 • Način plačila
 • ZOI (številka in QR koda)
 • EOR

 

SPOROČILA PROGRAMA

Način plačila v glavi dokumenta

V primeru, če na računu, ki ima nastavljeno, da se fiskalizira, manjka podatek o Načinu plačila v glavi dokumenta, program javi sporočilo:

 

Slika 15: Sporočilo, da manjka Način plačila v glavi dokumenta.

V primeru, če je na računu Način plačila vnesen v glavi dokumenta, manjka pa podatek v koloni Fisk. Skupina v Šifrantu Načinov plačil (poglavje 2.), program javi sporočilo:

 

 

Slika 16: Sporočilo, da pri izbranem Načinu plačila v glavi dokumenta manjka Fiskalna skupina v Šifrantu načinov plačil.

 

Referent na izpisu in njegova davčna številka

Ob fiskalizaciji dokumenta program preveri, ali sta prijavljeni uporabnik v programu, ki želi račun fiskalizirati in Referent na računu ista oseba. V primeru, če ne gre za isto osebo, program javi sporočilo:

 

 

Slika 17: Sporočilo, da referent, ki dokument tiska (konvertira v neko drugo obliko ali v eSlog) ni enak referentu, ki je račun kreiral.

Na dokumentu se mora tako izpisati trenutno prijavljeni uporabnik na izpis. Prav tako se spremeni podatek v polju Referent na samem dokumentu.

V primeru, da uporabnik/referent nima vpisane davčne številke v Kontaktnih osebah:

Slika 18: Nastavitev Davčne številke uporabnika programa in (poljubno) oznake uporabnika. (V verziji 557000 bo nastavitev na voljo tudi v Administatorski konzoli pod Uporabniki.)

Program javi sporočilo:

Slika 19:Sporočilo, da referent nima vpisane Davčne številke.

Pred nadaljevanjem, je potrebno vpisati Davčno številko referenta.

Ad1) Nastavitev vnosa Davčne številke uporabnika bo v verziji 557000 dana tudi v Administratorsko konzolo pod Uporabnike.

Ad2) V primeru, da je pri Kontaktni osebi vnešeno polje Oznaka fizične osebe, se pri izpisu pri polju Referent izpiše vnešena oznaka (v primeru, da v polju ni vnešeno nič, se izpiše Ime in Priimek uporabnika. Vnos je poljuben.):

Slika 20: Izpis naziva referenta na izpisu izdanega računa v primeru, če v polje Oznaka fizične osebe vpišemo neko vrednost (slika 12).

 

Datum izdaje računa

V primeru, če želimo prvič natisniti dokument oz. ga pretvoriti v neko drugo obliko oz. kreirati eSlog dokument obstoječega dokumenta in le-ta še ni fiskaliziran, je pa podvržen fiskalizaciji (datum izdaje računa je po datumu Začetka fiskalizacije v AK in v Šifrantu VD je označena opcija Fiskaliziraj račune), program javi sporočilo v primeru, če to naredimo na drug dan kot je datum izdaje dokumenta (v glavi dokumenta):

Slika 21: Sporočilo, da se datum izdaje dokumenta v glavi dokumenta razlikuje od tekočega datuma, ko želimo dokument fiskalizirati.

Sporočila ni v primeru, če so na dokument vpisani podatki VKR.

=============

V buildu 557000 bodo dodane še določene druge kontrole.

=============

Naknadno fiskaliziranje računov

 

V čarovniku na izdanih dokumentih dodana opcija: Fiskaliziraj nefiskalizirane račune

Slika 22: Postavka Fiskaliziraj nefiskalizirane račune v čarovniku na izdanih računih.

Na formi se prikažejo z izbranimi kriteriji vsi dokumenti, ki kakor koli niso bili fiskalizirani (ali zaradi določenih napak niso dobili EOR številke ali pa sploh še niso bili natisnjeni, pretvorjeni v kako drugo obliko oz. bili poslani v eSlog), ustrezajo pa pogojem, da je datum računa za datumom začetka fiskalizacije (Administratorska konzola – Podjetje – Fiskalizacija) in če imamo na Vrsti dokumenta nastavljen preklopnik Fiskaliziraj račune:

Slika 23: Forma Fiskalizacija nefiskaliziranih dokumentov.

V koloni Opis napake je razviden razlog, da se račun ni fiskaliziral.


V primeru, če določen dokument še ni bil izpisan, pretvorjen v kako drugo obliko ali poslan v eSlog, je protrebno to narediti.
 

Če računa nismo izdali, torej ga stranka ni prejela (fizično, po e pošti, preko eRačunov,...), takega računa, za nazaj ne bomo mogli fiskalizirati, temveč bomo morali račun najprej natisniti ali pretvoriti v drugo elektronsko obliko.Ostale dokumente je možno fiskalizirati s tem, da jih označimo in kliknemo na gumb Fiskaliziraj izbrane, v primeru, če je bil razlog napake odpravljen.

Sama forma se kot kontrola na posamezni Vrsti dokumenta, pojavi ob odprtju te Vrste dokumenta.

VKR – Vezana knjiga računov

V primeru vnosa računa v program, ki smo ga predhodno že izdali z uporabo Vezane Knjige Računov, se v polja na dokumentu VKR vpišejo zahtevane številke iz VKR.

Slika 25: Polja za vnos številk iz Vezane knjige računov na formi izdanega dokumenta.

V tem primeru bo prvi izpis iz programa že vseboval oznako Kopija 1, saj je originalni račun, račun iz Vezane knjige računov.

 

Stornacija dokumenta

Pri stornacijah dokumentov je potrebno poročati tudi št. računa oz. računov, ki smo jih stornirali, zato je priporočljivo, da se storno dokumenti delajo ali z funkcijo Dodajanja in opcijo Zamenjaj predznak ali pa s funkcijo Storno.

Stornirani dokumenti se fiskalizirajo na povsem enak način kot ostali dokumenti. Torej, potrebno jih je: natisniti, ali pretvoriti v kako drugo obliko oz. izvoziti kot eSlog.

 

Avansi

V primeru, če je avansni račun plačan z gotovino, se mora tak AR fiskalizirati. V takem primeru, se mora fiskalizirati tudi račun, ki je s takim avansom povezan, ne glede na to, ali je plačan z gotovino ali ne. Zato je potrebno račune, ki so povezani z avansi, najprej povezati z avansi in šele nato fiskalizirati! V tem primeru, se bo avtomatsko fiskaliziral tudi tak račun, čeprav morda v glavi dokumenta nima načina plačila Gotovina. Prav tako se pri pošiljanju podatkov računa, kot vrednost računa upošteva razlika med zneskom računa in zneskom avansa.

Prav tako se mora fiskalizirati tudi negativni avansni račun. Le-ti se fiskalizirajo na povsem enak način kot ostali dokumenti. Torej, potrebno jih je: natisniti, ali pretvoriti v kako drugo obliko oz. izvoziti kot eSlog.

Primer 1.: Avansni račun plačan z gotovino: Avansni račun se fiskalizira prav tako račun (ne glede na to, kako je račun plačan) in negativni Avansni račun.
Primer 2.: Avansni račun ni plačan z gotovino, račun je plačan z gotovino: v tem primeru se Avansni račun ne fiskalizira (prav tako ne negativni AR), fiskalizira pa se račun. Pri računu se poroča le razlika med celotnim zneskom računa in avansom, zato je potrebno račune, ki so povezani z avansi, najprej povezati in šele nato fiskalizirati!

 

Obračuni

Na izpise na formi Obračun izdanih računov je bil dodan dataset za izpis Fiskalne številke računa, na formo DDV pa je bila pri opcijah: Vezni dokument v knjigi izdanih računov dodana opcija Fisk. št., kar pomeni, da se Knjiga izdanih računov izpiše z Fiskalno številko.

Slika 26: Nastavitev izpisa veznega dokumenta v Knjigah izdanih računov na formi Obračun DDV.

V buildu 557000 bodo dodani še določeni dodatni izpisi oz. obračuni.

 

DOPOLNITEV UPORABNIŠKIH IZPISOV

Na uporabniške izpise bo potrebno dodati podatke:

 • Interna številka
 • Čas izdaje
 • Kopija
 • Odgovorna oseba (Referent)
 • Način plačila
 • ZOI (številka in QR koda)
 • EOR

Izpise, ki ste si jih sami izdelali za izpisovanje v maloprodaji ali drugod, kjer se vam bodo ti davčno potrjevali in jih niste ustrezno dopolnil, tako kot piše zgoraj, NE SMETE uporabljati kot dokumente pri prodaji z gotovino, ker le-ti ne bodo vsebovali vseh podatkov in NISO zakonsko ustrezni! 

 Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.